‘Druïde’ in de cel voor fataal afgelopen thuisbevalling
Foto: rr

Een 61-jarige vroedman uit Sivry-Rance (Henegouwen) is door de Brusselse onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst nadat een thuisbevalling die hij begeleidde, fataal afliep.

Het nieuws staat in Het Nieuwsblad en La Capitale en het wordt bevestigd door het Brusselse parket.

Jean-Claude V. is in verdenking gesteld voor onopzettelijke doodslag en schuldig verzuim. De man heeft al twee veroordelingen opgelopen voor aanranding van de eerbaarheid op minderjarigen.

Jean-Claude V. wordt met zijn lange grijze baard in het zuiden van het land aanzien als een soort ‘druïde’ die onder meer ‘natuurlijke thuisbevallingen’ predikt.

In augustus 2018 deed een koppel uit Anderlecht beroep op hem om hen te begeleiden bij de bevalling. Die werd op 26 augustus ingezet en duurde maar liefst drie dagen. V. was daarbij niet altijd aanwezig, hij liet de vrouw en haar man soms urenlang alleen en dook dan weer op om ‘verder te werken aan de geboorte’.

Uiteindelijk kwam het kindje op 28 augustus ter wereld maar het was er slecht aan toe, net als de mama. Ze werden beiden nog overgebracht naar het ziekenhuis waar de baby, een jongetje, één dag later overleed. De mama, die ook in levensgevaar verkeerde, kon wel gered worden.

Moeder en vader dienden klacht in bij het Brusselse gerecht en op 18 maart besloot de onderzoeksrechter om Jean-Claude V. onder aanhoudingsbevel te plaatsen. De man wordt onder meer verweten dat hij een thuisbevalling begeleidde bij een vrouw die van haar eerste kind bevallen was met een keizersnede. Bovendien zou hij niet correct gereageerd hebben toen bleek dat, toen het water van de moeder brak, daar al meconium (de eerste ontlasting van de baby) in aanwezig was.

Naast V. zijn nog twee andere personen, vrienden van de ouders, in verdenking gesteld, maar zij werden niet onder aanhoudingsbevel geplaatst.