Stad Middelkerke misschien voor rechter na stopzetten bouw casino
Het casino voor Middelkerke dat er voorlopig niet komt Foto: vln

Bouwgroep Willemen onderneemt juridische stappen tegen de gemeente Middelkerke, na de beslissing van het gemeentebestuur om de geplande bouw van het casino stop te zetten. Burgemeester Jean-Marie Dedecker had zich aan die demarche verwacht, maar maakt zich absoluut geen zorgen.

Vorige week meldde de kustgemeente dat ze de procedure voor de realisatie van het nieuwe casino heeft beëindigd. Middelkerke haalde onder meer gebreken aan bij de uitvoering en bij de gunning van het project. Huidig burgemeester Jean-Marie Dedecker toonde zich de voorbije legislatuur kritisch tegenover de gunningsprocedure die uiteindelijk werd toegekend aan de Groep Willemen.

Maar de bouwgroep laat het daar niet bij en kondigt juridische stappen aan, via dochteronderneming Testerep, tegen de eenzijdige beslissing om de overeenkomst stop te zetten. Het bedrijf ontkent dat het een gebrekkige uitvoering kan worden verweten.

Willemen vraagt een schadevergoeding, niet alleen voor de al gedragen kosten maar ook voor de reputatieschade. Een bedrag werd niet vrijgegeven, maar bij het bedrijf klinkt het dat men mikt op ‘miljoenen euro’s’.

De groep noemt de manier van handelen van de West-Vlaamse gemeente een ‘aanfluiting’ van de rechtszekerheid.

‘Het kan niet zijn dat een rechtsgeldige overeenkomst tussen een overheid en een privéonderneming, die er gekomen is op vraag van de overheid, eenzijdig wordt stopgezet louter op basis van het feit dat een nieuwe bestuursploeg niet achter de esthetische en functionele invulling van een eerder democratisch gegund project staat’, klinkt het.

'Ze mogen juridische stappen ondernemen, dat schrikt ons niet af. Wij doen gewoon voort. Ik zie dit als een wanhoopspoging om hun imago nog wat te redden', reageert burgemeester Dedecker. Ondertussen heeft het Middelkerkse gemeentebestuur al plannen gemaakt om komende zomer op de site voorlopig een reuzenrad te plaatsen. De attractie zou moeten toegankelijk zijn vanaf 7 juni, net voor het jaarlijkse Bierweekend in de kustgemeente.