Open VLD haalt in haar ‘blauw groeiplan’ voor de verkiezingen haar traditionele recepten van stal: werkenden belonen, belastingen verlagen en werkloosheidsuitkeringen in de tijd beperken.

Open VLD wil dat acht op tien van de mensen op actieve leeftijd aan het werk is, tegenover ongeveer zeven op de tien vandaag. Dat zei de partij vanochtend bij de voorstelling van haar ‘blauw groeiplan’, het sociaaleconomische luik van haar verkiezingsprogramma.

De liberalen willen daarvoor de personenbelasting verder verlagen om het verschil tussen werkenden en niet-werkende groter te maken. Dat moet een jaarlijkse bonus van gemiddeld 1.000 euro netto opleveren per werknemer.

Korting voor singles

Opvallend: de partij neemt het expliciet op voor singles, die niet kunnen genieten van de belastingvoordelen van samenwonenden. Alleenstaanden zouden een korting krijgen van 365 euro.

Ook pleit Open VLD ervoor om het systeem van flexijobs, waarbij werkenden en gepensioneerden fiscaal voordelig kunnen bijklussen, uit te breiden naar de hele privésector. Vandaag kunnen flexijobbers al aan de slag in de horeca en de handel.

‘Rood-groene avonturiers’

Om werk nog meer te stimuleren willen de liberalen werkloosheidsuitkeringen na twee jaar laten uitdoven. Het brugpensioen wordt volledig afgeschaft. Dat alles moet leiden tot een goedkopere overheid. Het overheidsbeslag moet verder dalen richting vijftig procent.

Voorzitster Gwendolyn Rutten zet zich daarmee uitdrukkelijk af van links. ‘Wij gaan de hervormingen van de afgelopen jaren niet laten terugdraaien door rood-groene avonturiers’, klinkt het.

Open VLD pleit voor overleg tussen werkgevers en werknemers binnen het bedrijf, eerder dan op nationaal of sectoraal niveau. Grote ondernemingen en de overheid moeten ook cijfers over een eventuele loonkloof tussen mannen en vrouwen publiek maken.

Verplicht aanvullend pensioen

Open VLD ontvouwde ook enkele verzachtende maatregelen. Zo wil de partij een minimumpensioen van 1.500 euro voor iedereen, een combinatie van wettelijk en aanvullend pensioen.

Die zogenaamde tweede pijler, die wordt opgebouwd uit werkgeversbijdragen, wil Open VLD verplichten ten belope van drie procent van het brutoloon. Het verschil tussen ambtenaren, werknemers en zelfstandigen wil de partij wegwerken.

Verder moeten meer zachte landingsbanen en transitietrajecten het langere werken compenseren. Ook wil de partij het vaderschapsverlof uitbreiden van tien naar twintig dagen. De belastingvermindering voor kinderopvang moet verder omhoog.