‘Onderwijs luistert te veel naar pedagogen, te weinig bezig met kennis’
Gwendolyn Rutten Foto: BELGA

Ook Gwendolyn Rutten is hard voor het katholieke onderwijs van Lieven Boeve. ‘Hij weigert de hand in eigen boezem te steken, dan heb je een probleem.’ De voorzitster van Open VLD hekelt het gebrek aan ‘meten en weten’ in het onderwijs.

De voorsprong van het Vlaamse onderwijs brokkelt snel af, blijkt uit een onderzoek over leesvaardigheid in het lager onderwijs. Opnieuw een teken aan de wand dat het Vlaamse onderwijs aan kwaliteit inboet. Het doet de Vlaamse partijen steigeren. Zowel de N-VA als Open VLD, die beide deel uitmaken van de Vlaamse regering, wijzen naar het falen van het katholieke onderwijs. ‘Er wordt in ons onderwijs te veel naar pedagogen geluisterd, en te weinig aandacht besteed aan cognitieve kennis, terwijl dat de hoofdopdracht is’, zegt Gwendolyn Rutten op Radio 1. ‘We ‘zitten’ niet op school, we leren op school. Dat besef zijn we een beetje kwijt.’

Zeker bij het katholieke onderwijs, dus, vindt de blauwe voorzitter, die topman Lieven Boeve struisvogelpolitiek verwijt. ‘Elke oplossing begint bij het erkennen van een probleem, en dat mis ik bij Boeve. Als je weigert de hand in eigen boezem te steken, heb je een probleem. De grootste terugval van leesvaardigheid zien we in zíjn katholiek onderwijs.’

Rutten ziet een gebrek aan wetenschappelijke methoden. ‘Wij hebben geen cultuur van meten is weten. We vragen heel weinig return voor de vele investeringen in ons onderwijs. We weten niet of de doelstellingen écht gehaald worden. Wij pleiten voor een centraal examen, een manier om te weten wat leerlingen echt kunnen. Als je meestapt in zo’n centraal examen, dan heb je een objectief meetinstrument. In ons onderwijs moeten we politiek en ideologie achterwege laten, en kijken naar wat wetenschap ons zegt.’

Een voorbeeld? ‘Boeve heeft nog niet zo lang geleden beslist dat er in het secundair onderwijs een uur Nederlands wegvalt, in de plaats komt een algemeen vormend vak (‘Mens en Samenleving’ over mediawijsheid, ondernemingszin, economisch-financiële competenties en burgerschap, red.), bovenop de uren godsdienst. Als je weet dat begrijpend lezen erop achteruit gaat, dan is dat toch een verkeerd signaal?’

Tegelijk pleit Rutten voor een duidelijker opdracht voor leerkrachten. ‘Leerkrachten moeten tijd krijgen om les te geven, in plaats van zorgtaken op te nemen.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig