Maak uw keuze op mobiliteitsbudget.be
Minder bedrijfswagens zou de files moeten helpen verkleinen. Foto: photo news

Op de nieuwe website mobiliteitsbudget.be geeft de federale overheid een volledig overzicht van alle opties die u heeft om uw woon-werkverkeer ‘anders’ in te vullen.

De educatieve website is vandaag gelanceerd door de federale ministers Kris Peeters (Werk, CD&V), Alexander De Croo (Financiën, Open VLD) en Maggie De Block (Sociale Zaken, Open VLD). Het is de bedoeling ‘antwoorden te bieden op alle vragen van werknemers én werkgevers over het mobiliteitsbudget’.

Zo kunt u er de verschillende opties overlopen bij het invullen van uw mobiliteitsbudget, dat ter vervanging komt van uw huidige bedrijfswagen. De opties gaan van het aanschaffen van een milieuvriendelijke bedrijfswagen of een elektrische fiets, via een trein- of busabonnement tot het betalen van een deel van de huur van het huis of appartement voor wie dichtbij het werk wil wonen.

Het is de bedoeling dat het mobiliteitsbudget meer vrijheid geeft aan werknemers over hoe ze zichzelf willen verplaatsen - met een kleinere bedrijfswagen dan nu, of helemaal zonder wagen (met een elektrische fiets of het openbaar vervoer). Op mobiliteitsbudget.be leert u ook hoe u het voordeel alle aard van uw bedrijfswagen kunt laten omzetten in extra nettoloon.

Het mobiliteitsbudget wordt berekend op jaarbasis. Als het budget op het einde van het jaar niet volledig is opgebruikt, ontvangt de werknemer het restsaldo in loon. Dat saldo is vrijgesteld van personenbelasting, maar er moeten wel sociale zekerheidsbijdragen (25 procent werkgeversbijdrage + 13,07 procent werknemersbijdrage) op betaald worden. Daardoor zal het saldo – in tegenstelling tot bij het systeem van cash for car – bijdragen aan de opbouw van pensioenrechten en andere sociale rechten.

De wettekst over het mobiliteitsbudget werd afgelopen vrijdag, 29 maart, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Werkgevers en werknemers kunnen er nu dus akkoorden over sluiten.