‘Importbruid Fatima enkel welkom na inburgeringstest in land van herkomst’
Liesbeth Homans (N-VA)

Daags na de V-dag over migratie van haar partij, maakt Vlaams minister van Integratie en Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) de boodschap concreet. Gezinshereniging moet gevoelig verstrengd worden, vindt ze. ‘Wie naar Vlaanderen wil komen moet eerst slagen in een basisexamen Inburgering in het land van herkomst.’

Vlaams N-VA-kopstuk Liesbeth Homans is niet tégen gezinshereniging, maar: ‘het mag de samenleving niet onder druk zetten, en dat is vandaag helaas wel het geval’, aldus de minister vanmorgen in De Zevende Dag. Zij en haar partij stellen een nieuwe verstrenging van de procedure voor, via een voorafgaande test in het thuisland. Het voorstel maakt deel uit van het tienpuntenplan dat de N-VA zaterdag tijdens de V-dag over migratie en integratie naar voren schuift. De rode draad is duidelijk: migratie moet beter gecontroleerd (kunnen) worden, in het ‘belang van de samenleving’. Er mag niet langer met een al te roze bril naar het thema gekeken worden, maar evenmin met een pikzwarte.

Mondje Nederlands

‘Bijna de helft van de niet-EU-migratie kadert in gezinshereniging’, weet de minister. ‘Wanneer we een moeilijke integratie zien van personen van buitenlandse herkomst, is deze veelal te wijten aan een lage scholingsgraad, taalachterstand, een grote afstand ten aanzien van onze waarden en normen, enzovoort. Voor een goed functionerende samenleving, is het belangrijk dat personen die naar Vlaanderen willen komen al een zekere kennis hebben van onze waarden en normen - ik denk dan bijvoorbeeld aan de gelijkheid tussen man en vrouw, aan onze aanvaarding van holebi’s of aan het gegeven dat vrouwen hier ook kunnen en mogen participeren aan de arbeidsmarkt -, en een klein mondje Nederlands spreken. Dit zal hun integratieproces versnellen eens men in Vlaanderen is.’

Die kennis wordt getest via een basisexamen ‘kennis van de Vlaamse samenleving’ én van de Nederlandse taal (op het niveau A1). Het cursusmateriaal kan ter beschikking worden gesteld door de Vlaamse overheid, maar de examens zelf zijn wel betalend.

‘We zien nog vaak dat mensen, die zelf hier geboren zijn, een bruid importeren uit het buitenland. Welnu, wanneer, bijvoorbeeld, importbruid Fatima niet slaagt in de inburgeringstest, zal ze niet naar Vlaanderen kunnen komen.’

‘Geen verstandige besteding’

Voor asielzoekers wil de N-VA-minister pas starten met een inburgeringstraject vanaf het moment dat ze erkend zijn. ‘Het gaat hier over een groep van mensen waarvan het nog helemaal niet zeker is of ze wel in Vlaanderen mogen blijven’, aldus Liesbeth Homans. ‘Ik denk dat we deze mensen een fout signaal geven door hen al te laten inburgeren, terwijl ze enkele maanden later misschien worden uitgewezen. Bovendien betalen we die inburgeringstrajecten vanuit de Vlaamse begroting. Voor de inburgeraar zelf zijn ze gratis. Het is natuurlijk geen verstandige besteding van de middelen wanneer je als overheid geld uitgeeft aan inburgering voor iemand die hier misschien helemaal niet mag blijven.’

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig