Wie lang ziek is, krijgt post: ‘Ziet u het nog zitten om weer aan het werk te gaan?’
Foto: put

Een nieuwe, vrijblijvende vragenlijst moet langdurig zieken weer sneller aan het werk krijgen.

‘Ziet u het nog zitten om weer aan het werk te gaan? En zo ja, welke aanpassingen moeten er dan gebeuren? Of wil u een andere job? En denkt u dat u daar geschikt voor bent?’ Wie vanaf april langer dan twee maanden ziekteverlof heeft, krijgt vrijblijvend een lijst met 15 vragen toegestuurd om te kijken wat er nodig is opdat je weer aan het werk gaat. Wie hem invult en terugstuurt, zet het algoritme van het Riziv aan het werk, dat een risicoscore berekent en zo gepersonaliseerdere begeleiding mogelijk maakt.

Met die lijst, die samen met de KU Leuven, de universiteit van Luik, het Riziv en de ziekenfondsen is opgesteld, wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) nog een extra duwtje geven aan zieken om het werk het hervatten en ze in een vroegtijdig stadium aanspreken. Na een volledig jaar ziekteverlof, keren immers weinig mensen terug naar de werkvloer. ‘Het is een vragenlijst die bovenop die van de ziekenfondsen komt’, aldus De Blok op Radio 1. ‘Het is zeker geen verplichting, maar om de mensen te doen nadenken “in welke omstandigheden zou ik nog aan het werk kunnen gaan”.’

Twee weken geleden bleek dat ons land meer dan 415.000 langdurig zieken telt. Dat schreef Het Laatste Nieuws. Dat is een recordaantal. Bij een derde van die zieke werknemers gaat het om psychische problemen. ‘We zien ook dat meer en meer jonge mensen uitvallen op het werk’, zegt De Block aan Radio 1. ‘Dat is toch onrustwekkend, want die mensen hebben nog veel jaren te gaan. (...) We hebben gezegd met de regering dat deze exponentiële groei van langdurig zieken niet kon blijven duren, zeker wat jonge mensen betreft. Maar door de vergrijzing is het niet dat het aantal zal krimpen, daar moet je realistisch in zijn.’

Werkgevers

Dat werkgevers niet happig zijn om mensen aan te werven die langdurig ziek zijn geweest, is een stelling die, volgens De Block, stilaan achterhaald is. ‘We zien de economische situatie met veel vacatures en weinig mensen die ze invullen. Werkgevers zijn ook meer en meer geneigd om mensen die eens uitgevallen zijn door ziekte, terug aan te nemen. Ze willen de expertise die er is natuurlijk behouden. Vacatures die niet ingevuld geraken, dat remt de groei van een onderneming.’