Club Brugge pakt grensoverschrijdend gedrag aan

Klachten over grensoverschrijdend gedrag of pesten bij Club Brugge kunnen vanaf nu anoniem gemeld worden. Intern én extern, bij Ignaas Devisch, die een ethische code voor de club opstelde.

Om onethische praktijken tegen te gaan, heeft professor filosofie van de Ugent, Ignaas Devisch, in opdracht van Club Brugge een ethische code opgesteld, die iedereen binnen de West-Vlaamse topclub duidelijk moet maken hoe een voetbalclub de grijze zones kan vermijden en eventuele overtredingen aanpakken en bestraffen.

Opvallend daarbij is dat Club Brugge in de code niet alleen ruim aandacht besteedt aan de omgang met supporters, scheidsrechters en andere tegenstanders, maar ook ruim aandacht heeft voor pesten en grensoverschrijdend gedrag. Twee praktijken die vandaag in veel gevallen nog taboe zijn in de voetbalwereld, zodat klachten van misbruik door begeleiders of coaches vaak niet serieus genomen worden en/of bewust binnenskamers worden gehouden.

Om dat tegen te gaan gaat Club Brugge zowel bij de jeugd- en meisjesploegen een interne referentiepersoon aanduiden, waar spelers, speelsters en ouders anoniem gevallen van grensoverschrijdend gedrag of pesten kunnen melden. Zodat slachtoffers beschermd worden en klachten zich niet tegen hen kunnen keren. Daarnaast kunnen klachten ook rechtstreeks gemeld worden aan Ignaas Devisch, die zal optreden als onafhankelijk vertrouwenspersoon. Een ethische raad, die nog moet opgericht worden, zal het dossier dan verder opvolgen.

Dat anonimiteit bij dat soort meldingen noodzakelijk is, bewijzen volgens Devisch de recente onthullingen over seksueel misbruik bij de getuigen van Jehova. ‘Dat was ook een zeer gesloten gemeenschap, waar ze de gewoonte hadden om alles onder tafel te vegen in de hoop dat de problemen zichzelf oplossen. Maar dat werkt niet natuurlijk. Het is met dat soort aanpak gewoon wachten tot de bom uiteindelijk barst.’

Geen zwarte kas of beïnvloeding scheidsrechters

Club Brugge verbindt er zich in de ethische code ook toe de reglementeringen omtrent (transfers van) minderjarigen niet te omzeilen, veroordeelt alle vormen van racisme, xenofobie en geweld, belooft in de interne en externe communicatie altijd ‘open en eerlijk’ te zijn, scheidsrechters nooit rechtstreeks of onrechtstreeks te benaderen om gunsten te verkrijgen en foute scheidsrechterlijke beslissingen ‘op een correcte en beschaafde manier’ aan te kaarten op en naast het veld.

Verder belooft Club als voetbalbedrijf zich ver weg te houden van frauduleuze praktijken, geen zwarte kas aan te houden en alle grijze zones in verband met ‘betalingen’ (bij transfers) op zakelijk vlak te vermijden.

Windowdressing

Volgens Devisch is de ethische code bij Club Brugge geen windowdressing. ‘The proof of the pudding is in the eating, dat klopt natuurlijk. Maar ik heb Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert van meetaf aan gezegd dat deze ethische code meer moet zijn dan een intern reglement dat ergens wordt opgehangen en daarna vergeten. Het moet ook opgevolgd en gecontroleerd worden. En buitenstaanders zullen er in de toekomst de club kunnen op aanspreken.’

Devisch, die in 2010 ooit een ethische code opstelde voor de Jupiler Pro League die daarna dode letter bleef, hoopt dan ook dat andere profclubs in het voetbal het voorbeeld van Club Brugge zullen volgen. ‘Want ik heb het opgezocht, in het voetbal zijn er bijna geen profclubs die een ethische code hebben.’