Vlaanderen pompt 75 miljoen extra in klimaatmaatregelen
Foto: Photo News

Het geld gaat vooral naar de renovatie van sociale woningen en scholen en naar het plaatsen van laadpalen. Dat heeft de Vlaamse regering aangekondigd. Een opvolgpanel met experts moet de maatregelen opvolgen en evalueren.

De middelen komen bovenop de maatregelen in het Vlaams Energie- en Klimaatplan.

Behalve voor sociale woningen en scholen gaat het geld ook nog naar een vergroening van de voertuigen van De Lijn, bosuitbreiding, circulaire economie, klimaatinvesteringen in landbouw, een sloop- en heropbouwpremie, laadinfrastructuur, energierenovatie in de zorgsector en de cultuur- en jeugdsector. 

Een volledig overzicht: 

 • Sociale woningen - energetische renovatie: 20 miljoen
 • Energierenovatie onderwijspatrimonium: 15 miljoen
 • Energierenovatie zorgsector: 5 miljoen
 • Vergroening voertuigen De Lijn: 3 miljoen
 • Energierenovatie cultuur- en jeugdsector: 2.3 miljoen
 • Noodkoopfonds - renovatie noodkoopwoningen: 3 miljoen
 • Sloop- en heropbouwpremie: 4 miljoen
 • Infrastructuur walstroom, combimobiliteit en laadinfrastructuur: 10 miljoen
 • Ondersteuning circulaire economie: 2 miljoen
 • VLIF versterken cofinanciering klimaatmaatregelen landbouw en Enerpedia 4.0: 2 miljoen
 • Hefboomfinanciering voor CCS investeringsprojecten: 5 miljoen
 • Bosuitbreidingssubsidies: 2 miljoen
 • Internationale klimaatfinanciering: 1.7 miljoen
   

 Het panel dat wordt opgericht zal tegen 30 juni aanbevelingen doen voor een goed klimaatbeleid, gebaseerd op de haalbaarheid, de betaalbaarheid en de impact. Tien experts zullen deel uitmaken van het klimaatpanel. Wie dat wordt, is nog niet duidelijk.