PZ Aalst: tweede grootste politiekorps van Oost-Vlaanderen
Foto: Jobat.be
De lokale politiezone Aalst heeft net als de Denderstad zelf een heel eigen karakter. De centrumstad van 86.000 inwoners is geen dorpje en de Brusselse ring ligt op amper 10 minuten rijden. Tegelijk doet de wijkagent in deelgemeenten als Baardegem hetzelfde als zijn collega in de Westhoek. “Op termijn breiden we uit met een kwart meer personeel”, zegt korpschef Jürgen Dhaene. Welke troeven heeft de PZ Aalst?

240 operationelen en een 50-tal burgermedewerkers voor administratieve, ondersteunende of technische functies telt het Aalsterse korps. “Maar we willen uitbreiden naar een 400-tal medewerkers”, zegt de korpschef. “Je kan bij ons terecht in Wijkwerking, Onthaal, Interventie, Slachtofferbejegening, Lokale recherche, Handhaving openbare orde en Verkeer. Inspecteurs zijn de grootste groep, in alle specialiteiten. We hebben een sterk middenkader met hoofdinspecteurs, commissarissen en hoofdcommissaris. Zowel verticaal als horizontaal heb je heel wat mogelijkheden. Combineren kan perfect: interventies en toch op de fiets, bijvoorbeeld. Dat kan niet overal.”

1. Stad en platteland

“Omdat we niet te groot zijn, ken ik iedereen bij naam”, zegt korpschef Dhaene. “Aalst is nog sociaal en beheersbaar. Toch is het werkterrein uitdagend. We zijn na Gent de tweede grootste zone in Oost-Vlaanderen. Als centrumstad hebben we hier een doorslagje van de criminaliteit van een grootstad, vooral drugs en diefstallen. Stationsbuurten zoals Aalst en Denderleeuw vereisen een extra oogje in het zeil. Maar Aalst heeft ook landelijke deelgemeenten waar de wijkagent nog iedereen kent. Van onze 86.000 inwoners wonen er toch 26.000 op de buiten. Maar de 10 patrouilles rijden we er 8 in het centrum.”

2. Vlot switchen

“De PZ Aalst trekt vlot kandidaten aan. Dit jaar willen we 17 nieuwe mensen aantrekken. Jongeren beginnen meestal op interventie: veel wisselende shiften, nachtwerk, uitdagende tussenkomsten… Later kan je dan doorschuiven naar iets kalmers, maar dat hoeft niet.” Solliciteren voor een politiejob doe je via jobpol.be, maar hoe je in een lokale politiezone terechtkomt, kan variëren. “We trekken jonge gemotiveerde krachten aan via de aspirantenmobiliteit”, zegt de korpschef.

Kandidaten die zich inschrijven bij de politieschool, krijgen een lijst met alle zones die zich opgeven voor aspirantenmobiliteit. Als een agent zich voor zo'n zone opgeeft, krijgt hij na het afstuderen voorrang op een plek in zijn favoriete politiezone. “Via de ‘gewone’ jobmobiliteit kan ook, van de federale naar de lokale zones bijvoorbeeld. Ikzelf kwam van de federale wegpolitie in Brussel, maar ik vond in Aalst een uitdaging dichterbij huis. Als ik wil, kan ik nog altijd mee met onze 10 lokale motoragenten (lacht). We hebben het geluk dat er geïnvesteerd wordt in deze politiezone. We kunnen dis de komende jaren mensen blijven aanwerven.”

3. Digitaal

Een ICT-job voor de politie heeft het voordeel van werkzekerheid én van permanent innoveren. Jurgen De Bisschop is ICT-consulent en diensthoofd van de dienst ICT in Aalst, nu drie maar binnen kort vier mensen sterk. “Bij de politie starten deed ik via outsourcing”, vertelt hij. “Later kon ik deeltijds aan de slag voor de PZ Aalst. Met de eenmaking van de politie kwam er een vaste betrekking vrij voor een ICT’er.”

De avondopleiding graduaat ICT die Jurgen volgde, beantwoordde aan de jobvereisten. “De korpsleiding in Aalst stimuleert zelfstudie”, zegt hij. “Als één van de weinige korpsen heb je hier de mogelijkheid tot zelfontwikkeling via thuiswerk.” Digitaal wordt belangrijker in het contact met de burger. De Facebookpagina van PZ Aalst heeft meer dan 9000 volgers, de politie op het terrein ‘digitaliseert’.

“Iedereen een eigen laptop is het doel”, zegt Jurgen De Bisschop. “Mobiel werken verbetert de dienstverlening naar de burger maar ook intern. Leuk werk voor een ICT’er. Bovendien blijf je hier allround werken, bijvoorbeeld ook met camerabewakingsbeelden. Met een handig programma kunnen we die nu versneld bekijken. Dat beheren hoort ook bij je ICT-job.”

Lees verder...

>

>

>