Geen tweederdemeerderheid voor aanpassing artikel 7bis
Het voorstel haalde geen tweederdemeerderheid: 76 parlementsleden stemden voor, 66 tegen. Foto: dekamer.be

De plenaire Kamer heeft donderdagnacht zoals verwacht een wijziging van grondwetsartikel 7bis verworpen. 76 parlementsleden stemden voor, 66 tegen. Door de tegenstemmen van N-VA, CD&V, Open VLD haalde het voorstel niet de vereiste tweederdemeerderheid.

De Kamercommissie voor de wijziging van de Grondwet keurde de aanpassing van het grondwetsartikel dinsdag wel goed, maar kon dat met een gewone meerderheid. In de voltallige Kamer was donderdag een tweederdemeerderheid nodig en die werd niet gehaald tijdens de stemming rond 2.10u vannacht.

De wijziging was nodig om een klimaatwet mogelijk te maken. Die komt er dus niet tijdens deze bestuursperiode. Zonder de steun van N-VA, CD&V, Open VLD was de plenaire stemming een verloren zaak. CD&V zegt, net zoals de N-VA en Open VLD, te passen voor symboolpolitiek en pleit voor een nieuw samen­werkingsakkoord tussen de verschillende overheden. Groen-fractieleider Kristof Calvo zegt dat een samenwerkingsakkoord in de praktijk neerkomt op ter plaatse blijven trappelen.

De tekst wilde een paragraaf toevoegen aan artikel 7bis van de Grondwet. Die paragraaf schrijft voor dat overheden samenwerken aan een doeltreffend klimaatbeleid overeenkomstig de doelstellingen, beginselen en modaliteiten die vastgesteld zijn in een bijzondere wet - de klimaatwet dus. Die zou dan nadien via een bijzondere wet nog moeten ingevoerd worden.

Klimaatactivisten bezetten deze week het Brusselse Troonplein om hun eis voor de grondwetsherziening kracht bijzetten. Anuna De Wever van Youth for climate volgde het debat en is ontgoocheld. ‘Ik vrees dat deze politici een hele generatie gedesillusioneerde jongeren zullen achterlaten’, zei ze aan de VRT.