Crevits 'verbaasd' over kritiek van Lieven Boeve, N-VA en SP.A reageren scherp
Foto: photo news
Onderwijsspecialisten Koen Daniëls (N-VA) en Caroline Gennez (SP.A) reageren scherp op het boek van Lieven Boeve, de topman van de katholieke onderwijskoepel. Ook minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is 'verbaasd' over Boeves kritiek.

'Als dit het nieuwe evangelie is, dan ben ik serieus verbouwereerd. Maar goed: het zal een parabel zijn, die zijn vaak ook helemaal niet waar.' Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls, de onderwijsspecialist van N-VA, zegt dat hij 'versteld staat' over de visie die de topman van het katholiek onderwijs uiteenzet in zijn nieuwe boek Het Evangelie Volgens Lieven Boeve.

'Ik vind het heel straf dat de man, die al een hele tijd predikt voor kwaliteitsvol en ambitieus onderwijs, in zijn boek doodleuk schrijft dat de eindtermen te ambitieus zijn', zegt hij. 'Hij slaagt er dan nog in om een voorbeeld uit het Nederlands aan te halen ook. De leerkrachten in de scholen van meneer Boeve stellen nochtans elke dag vast hoe leerlingen achterop raken omdat ze het Nederlands te weinig machtig zijn. Zijn oplossing is om een uur Nederlands per week te schrappen.'

Ook minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zegt 'verbaasd' te zijn over Boeves kritiek op de eindtermen. 'Ze zijn samen met de onderwijsverstrekkers opgesteld en dus ook met Katholiek Onderwijs Vlaanderen', zegt ze. 'Het was trouwens de eerste keer dat ook leraren deel uitmaakten van de commissie die de eindtermen maakt. Van overal is er trouwens lof voor gekomen.'

Over de lat

Caroline Gennez van SP.A zegt dat ze 'ontgoocheld' is over de visie van Boeve. 'Uit elk internationaal onderzoek blijkt dat de kwaliteit van ons onderwijs in dalende lijn is', zegt ze. 'Zowel voor de sterkst presterende leerlingen als voor de twintig procent die het absolute minimum niet haalt om goed op eigen benen te kunnen staan in de maatschappij.'

Dan is het antwoord niet dat het onderwijs de lat te hoog heeft gelegd, vindt Gennez. Volgens Boeve 'is er niet één lat waar alle leerlingen over moeten, maar heeft elke leerling een eigen lat'. 'We hebben geen nood aan een lat op maat van de jongeren”, zegt Gennez. “We hebben nood aan ambitieuze lat voor iedereen.'

Meer controle

Volgens Boeve is er een tendens naar meer controle vanuit de overheid op het onderwijs. 'Mag het even?' zegt Gennez daarover. 'Ze krijgen 12 miljard euro per jaar. Dat is geen cent te veel, maar het is evident dat we daar iets voor terugvragen en dat de koepels tonen dat dat geld goed besteed is.'

Minister Crevits ziet in het boek wel 'duidelijke appreciatie voor het geleverde werk in veel onderwijsdossiers'. 'Zijn nieuwe voorstellen zijn goed voor het debat. Maar ook dit evangelie zal meerdere lezingen nodig hebben en is moeilijk samen te vatten in enkele quotes. Ik ben het lang niet over alles met hem eens, maar heb de voorbije jaren wel goed kunnen samenwerken.'