Enquête toont ‘grote malaise’ bij fiscus
Foto: vrt
Driekwart van de ambte­naren bij Financiën vindt dat de dienstverlening aan de burger ‘achteruitgaat’. De vakbonden klagen de besparingen op het personeelsbudget aan.

Volgens de onafhankelijke ambtenarenvakbond Nuod is het personeel bij de federale overheidsdienst Financiën ‘ten einde raad’ omdat aanhoudende besparingen en personeelstekort voor een te hoge werkdruk zorgen. Dat ondermijnt dan weer de dienstverlening aan de burgers, luidt het.

Uit een interne enquête bij ‘duizenden personeelsleden’ blijkt volgens Nuod-voorzitter Bart Torrekens dat zeven op de tien van de ambtenaren bij Financiën hun opdracht ‘niet meer naar behoren kunnen uitvoeren’. Zo geven de ambtenaren zelf de kwaliteit van de geleverde strijd tegen fiscale fraude slechts 3,4 punten op 10.

Torrekens noemt de resultaten ‘catastrofaal’. ‘Liefst 91% van de personeelsleden voelt zich niet gesteund door het topmanagement en 58% zou vandaag geen kandidaat meer zijn voor een job bij de fiscus.’ 

De enquête toont een erg lage waardering voor het interne opleidingsaanbod en het eigen loopbaanperspectief wordt als erg negatief beoordeeld.

Bij de socialistische vakbond ACOD bevestigt Peter Veltmans de malaise binnen Financiën. ‘Al jarenlang voert de federale regering besparingen door, zowel op de werkingsbudgetten als op het personeelskader. Zo worden maar twee van elke vijf nieuwe gepensioneerden vervangen. Bovendien gaan de aanwervingen veel te traag. Het is typerend voor de slechte gang van zaken dat het personeelsplan voor 2018 pas in de maand november werd goedgekeurd. Veel te laat.’

Overleg na Pasen
Minister Alexander De Croo (Open VLD), die pas sinds midden december vorig jaar politiek verantwoordelijk is voor het departement  Financiën, erkent ‘de nood aan snellere aanwervingen’. Volgens De Croo moet er ‘komaf gemaakt met de flessenhals bij Selor’, dat is het selectiebureau binnen de federale overheid.

De Croo belooft volgende maand overleg met de vakbonden. De ontmoeting zal ‘na Pasen’ plaatsvinden.

Ook in de Kamer kreeg hij enkele vragen over dit onderwerp. Daar antwoordde De Croo onder meer dat de FOD Financiën zelf ook enquêtes doet over jobtevredenheid bij de werknemers. Die enqêtes bieden een genuanceerder beeld dan de enquête uitgevoerd door de valkbond, aldus de minister.