Ook Oostende krijgt een rookvrij strand: ‘Daar een sigaret opsteken, blijft niet zonder gevolg’
Foto: efo

Oostende bereidt alles voor om tegen de zomer in een rookvrije zone te voorzien op het strand, maar dat is niet vrijblijvend. ‘Ook handhaving is belangrijk’, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).

Gemeenteraadslid Tom Germonpré (SP.A) citeerde in de gemeenteraad uit het bestuursakkoord en stelde voor om bij de wijziging van het reglement strand en duinen al meteen een rookvrije zone op het strand vast te leggen. Maar deze meerderheid laat zich niet graag opjagen.

‘We hebben zes jaar om het bestuursakkoord uit te voeren’, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). Hij kondigde echter wel een proefproject aan. Dat wordt dit voorjaar op poten gezet.

‘Sigarettenpeuken worden overal ongegeneerd op het strand gegooid en veroorzaken vervuiling. We willen starten met een test, maar dat meteen ook goed aanpakken. Er is overleg nodig rond het openbaar domein, want we willen dat duidelijk kenbaar maken.’

‘Uiteraard wordt de zaak ook besproken met Toerisme Oostende, want de maatregel geldt voor inwoners en toeristen. Er is ook overleg nodig met de politie, want we willen van het rookvrije strand geen vrijblijvende zaak maken. Het is niet voldoende om een zone af te bakenen. Je moet het ook kunnen opvolgen en handhaven. We zullen strandgangers informeren en sensibiliseren, maar je moet ook een stok achter de deur hebben als ze dat niet volgen. Ik ben een voorstander van een lik-op-stukbeleid voor hardleerse mensen die zich niet aan het verbod houden’, klinkt het.

Oostende is niet van plan om politieagenten in te zetten op het strand, maar wil de zaak ook niet overlaten aan de jobstudenten van het beachteam. Een van de denksporen die onderzocht wordt, is het inzetten van GAS-ambtenaren. Het proefproject wordt nu voorbereid, maar Tommelein wil de rookvrije zone in elk geval niet aan de rand van het grondgebied op Raversijde richting Middelkerke of op de Oosteroever aan de grens met Bredene.

‘We gaan dat niet wegstoppen. We willen op een belangrijk strand in het centrum waar veel mensen komen een duidelijke zone afbakenen. Zo is het goed zichtbaar en werkt het duidelijk motiverend’, zegt de burgemeester.

Geen boetes

In Bredene komt er ook een rookvrije zone. ‘Zeventig procent van de mensen staat positief tegenover het plan’, zegt burgemeester Steve Vandenberghe (SP.A). ‘We gaan geen boetes geven, maar geloven in sterke acties om te sensibiliseren. Die aanpak werkt ook in het stadion van Club Brugge.’