Negatief advies over terugdraaiende teller bij digitale meter
Foto: BELGA_HANDOUT
De Vlaamse toezichthouder op de energiesector adviseert om het voorstel om eigenaars van zonnepanelen nog vijftien jaar het voordeel van de terugdraaiende teller te gunnen, niet goed te keuren. Er is mogelijk sprake van discriminatie, aldus de Vreg. De Vlaamse regering volgt het advies van de Vreg echter niet op.

De Vreg toont zich in het advies grote voorstander van de uitrol van de digitale meter, maar bij een van de amendementen uit het ontwerpdecreet over de digitale meters heeft de regulator grote vragen.

In dat amendement wordt bepaald dat eigenaars van zonnepanelen nog tot vijftien jaar na ingebruikname van de zonnepanelen in het oude tarifiëringssysteem kunnen blijven, inclusief het behoud van een virtuele terugdraaiende teller.

De Vreg vreest voor discriminatie tussen gebruikers. Bovendien wordt de onafhankelijkheid van de Vreg en zijn exclusieve tariefbevoegdheid geschonden, klinkt het. De Vreg adviseert dan ook om het amendement te schrappen.

'Gevaarlijk'

'We willen het niet op ons geweten hebben dat we niemand hebben gewaarschuwd dat het behoud van de terugdraaiende teller wellicht een discriminatie inhoudt. Het is altijd gevaarlijk voor wie een decreet moet maken', zegt woordvoerder Dirk Van Evercooren. 'Als de politieke meerderheid een maatregel neemt die aanvechtbaar is, dan moeten we dat melden.'

De Vreg wacht voorlopig wel nog af om de regelgeving aan te vechten. 'Het decreetvoorstel is nog niet gestemd. We zullen het bekijken als het zo ver is.'

'Niet bindend'

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) wijst erop dat het advies niet bindend is. 'Het is spijtig dat de Vreg het rendement voor zonnepaneleneigenaars niet wil garanderen', zegt ze. 'Aanvankelijk wilden ze dit wel tot eind 2020. Inmiddels zijn ze zelfs totaal tegen het principe.'