Vlaamse steun voor veertien nieuwe windmolens
Foto: Photo News

De Vlaamse overheid trekt 1,5 miljoen euro steun uit voor veertien kleine of middelgrote windmolenprojecten.

De projecten werden geselecteerd na een projectoproep van het Vlaams Energieagentschap, dat voor het eerst een vergelijkende biedprocedure organiseerde, meldt Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open VLD). Ze benadrukt dat er enkel investeringssteun mee gemoeid is.

De call liep van 3 december tot 24 januari. De projecten werden beoordeeld en gerangschikt volgens het beoogde rendement in verhouding tot de aangevraagde steun. Projecten die te duur waren, kwamen daardoor niet in aanmerking. Ook vielen projecten uit de boot omdat anders de gesloten enveloppe van anderhalf miljoen euro zou worden overschreden.

De projectoproep was enkel gericht op kleine en middelgrote turbines, met een vermogen tussen 10 en 300 kilowatt.

‘Deze nieuwe call is een onwaarschijnlijk groot succes. Het toont aan dat meer en meer organisaties en kmo’s de mogelijkheden zien die een kleine of middelgrote windmolen hen biedt. Dankzij investeringssteun kunnen vele nieuwe windmolens worden gebouwd én vermijdt de Vlaamse overheid oversubsidiëring’, aldus de minister.

Peeters merkt op dat in de looptijd van de turbines geen productiesteun volgt in de vorm van groenestroomcertificaten.

Wie nu uit de boot viel, kan vanaf volgende week opnieuw zijn kans wagen. Op 28 maart lanceert de Vlaamse regering een nieuwe call die opnieuw twee maanden zal lopen, tot 30 mei 2019.