Onderzoek naar ex-politiebaas in het slop
Foto: BELGA

Acht jaar na het begin van het corruptieonderzoek tegen de voormalige Brusselse politiebaas Glenn Audenaert, lijkt een proces verder af dan ooit.

Gent Emmanuel Böting, de onderzoeksrechter in het corruptieonderzoek naar Glenn Audenaert, is geen onderzoeksrechter meer.

Al de onderzoeksdaden die hij heeft gedaan sinds zijn aantreden begin 2016 zijn nietig. De onderzoeksrechter was in 2011 -bij het prille begin van het onderzoek- al eens in het onderzoek tussengekomen toe hij nog parketmagistraat was en geen onderzoeksrechter. En dat mag niet.

Het was het parket-generaal van Gent dat de potentiële procedurefout zelf ontdekte in de zomer van vorig jaar en liet beoordelen door de kamer van inbeschuldigingstelling (KI).

De KI nam vanochtend de verwachte beslissing: het onderzoek is niet nietig maar elke onderzoeksdaad die Böting stelde sinds begin 2016, is dat wel.

Dat is een zoveelste zware tegenslag voor een onderzoek dat de voorbije jaren al niet heeft uitgeblonken in dadendrang. Het parket-generaal wilde of kon nog niet antwoorden hoe zwaar de klap is voor het onderzoek. Er zouden in de voorbij drie jaar niet echt veel onderzoeksdaden zijn gesteld, maar sowieso loopt de procedure opnieuw vertraging op. Er moet nu een andere onderzoeksrechter worden aangesteld.

Koen Blijweert

Glenn Audenaert werd in 2012 door de onderzoeksrechter in Dendermonde in verdenking gesteld van schending van het beroepsgeheim en valsheid in geschrifte. In september 2015 werd hij ook in verdenking gesteld van passieve corruptie en witwassen. Hij werd toen vrijgelaten onder strikte voorwaarden.

Audenaert kwam acht jaar geleden in opspraak omdat hij te nauwe banden zou hebben gehad met de Nederlandse vastgoedmagnaat Frank Zweegers en de lobbyist Koen Blijweert. Audenaert zou hand-en-spandiensten geleverd hebben aan Zweegers om de verhuizing mogelijk te maken van de federale politie naar een gebouw van Zweegers: het Rijksadministratief Centrum (RAC) in het centrum van Brussel. Ondertussen is de federale politie daar ook effectief gehuisvest. Audenaert werd onder andere in verdenking gesteld van corruptie en schriftvervalsing. Hij zou geld hebben gekregen van Blijweert om zich in te zetten voor de verhuizing. Lobbyist Koen Blijweert werd twee jaar geleden nog aangehouden in de zaak op verdenking aan mededaderschap aan corruptie. Hij werd uiteindelijk vrijgelaten om gezondheidsredenen.

Als er ooit nog een proces komt, zal de verdediging ongetwijfeld de overschrijding van de redelijke termijn pleiten. Door de procedurefout wordt dat scenario ook steeds realistischer.