Bracke: 'Sociaal-economische heeft voorrang, maar...'
Foto: Kris Van Exel
'Ik blijf vinden dat het sociaal-economische eerst komt, maar het communautaire is daar een belangrijk onderdeel van, net om die sociaal-economische hervormingen te kunnen waarmaken.' Siegfried Bracke bleef vanmorgen op Radio 1 achter zijn beroemde bocht staan.

Het werd kort voor de verkiezingen van 2014 de 'bocht van Bracke' genoemd. Plots was het communautaire voor de N-VA niet langer het belangrijkste agendapunt, de sociaal-economische hervormingen werden het speerpunt voor de partij.

Nu, kort voor nieuwe verkiezingen, blijft Siegfried Bracke achter die bocht staan, bleek vanmorgen op Radio 1.

Hij zou het niet verstandig vinden als zijn partij van haar communautaire eisen een breekpunt zou maken. 'Als wij zouden zeggen niet in een regering te stappen zonder staatshervorming, dan lijkt me dat geen verstandige keuze.'

Maar Bracke beklemtoonde meermaals in het radio-interview dat beide eigenlijk samenhangen. 'Ik blijft vinden dat het sociaal-economische eerst komt maar het communautaire is daar een belangrijk onderdeel van.'

'Gisteren stelde de Europese Commissie in de Kamer het landenportret van België voor. Dat portret toont dat er redenen te over zijn om onze staatsstructuren aan te pakken. We lopen sociaal-economisch achter onder meer door de complexiteit van onze structuren.'

Dus geen staatshervorming waarbij we het communautaire aanpakken om het communautaire, maar wel om onze sociaal-economische groei te steunen. 'We staan voor de keuze: ofwel aansluiten bij Zuid-Europa waar weinig varandert ofwel bij Noord-Europa waar men volop hervormt,' zei Bracke.

Daarom pleit hij ervoor om alle grondwetsartikelen voor herziening vatbaar te verklaren. Niet om sowieso alles te veranderen in een groot communautair debat, maar om op zijn minst niets te blokkeren zodat er niets kan veranderen.

Hij ziet zijn partij daar meteen ook het voortouw nemen. 'We moeten er alles aan doen om andere partijen te overtuigen onze staat lean and mean te maken zodat we aansluiten bij Noord-Europa in plaats van bij Zuid-Europa.'