‘Aantal naturalisaties zal drastisch blijven dalen’
Nahima Lanjri Foto: belga

De Kamercommissie Naturalisaties heeft haar achterstand bij de verwerking van nationaliteitsaanvragen bijna volledig weggewerkt. Moesten er bij de start van de legislatuur nog 36.935 dossiers verwerkt worden, dan blijven daar nu nog slechts 5.173 van over.

De plenaire Kamer behandelt donderdag voor de laatste keer tijdens deze legislatuur een pakket naturalisaties. Het gaat om 226 goedkeuringen en 533 verwerpingen.

De voorbije vier jaar werden 13.741 mensen Belg via de uitzonderingsprocedure in de Kamer, op een totaal van 134.499 mensen die tijdens die periode de Belgische nationaliteit verkregen. Het gaat vooral om erkende vluchtelingen, maar ook mensen uit Marokko, Congo, Roemenië en Armenië.

‘In de toekomst zal dat aantal drastisch blijven dalen’, zegt Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V), die de commissie voorzit, ‘aangezien er maar heel weinig nieuwe mensen in aanmerking komen voor deze uitzonderingsprocedure. Jaarlijks worden zo’n 200 nieuwe aanvragen ingediend’.

Die afname is het gevolg van een verstrenging van de nationaliteitswetgeving die de Kamer in 2012 goedkeurde en waardoor de snel-Belgwet verdween. Sindsdien is de nationaliteitsverklaring de regel, waarbij men alleen Belg kan worden als men voldoet aan alle wettelijke criteria. De gunstprocedure in het parlement via de commissie Naturalisaties is er alleen nog voor uitzonderlijke gevallen, zoals voor mensen die een buitengewone verdienste hebben bewezen of op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel vlak een bijzondere bijdrage kunnen leveren.

Brusselse vertraging

De commissie zat echter nog met een serieuze achterstand van aanvragen die voor de wetswijziging in 2012 waren ingediend. In de afgelopen jaren werd die voor een groot stuk weggewerkt. Er blijven nog 5.173 dossiers over, waarvan er 1.648 nog niet werden behandeld. Van de 3.150 dossiers die werden verdaagd om een bijkomend advies te vragen aan het parket, is het leeuwendeel Brusselse dossiers.

‘Het kan bijvoorbeeld gaan over aanvragers met een gebrekkige taalkennis, een vermoeden van schijnhuwelijk of een lopend onderzoek naar een misdrijf of een zware verkeersovertreding’, verduidelijkt Lanjri. ‘Al jaren loopt de adviesverstrekking vanuit het Brussels parket stroef, waardoor deze dossiers helaas veel langer aanslepen’.