Vlaams Parlement akkoord met extra geld voor onderwijs
Foto: Photo News

Meerderheid en oppositie keurden in het Vlaams Parlement een motie goed die meer werkingsmiddelen voor het basisonderwijs én een bijsturing van het M-decreet vraagt.

Minimum zestien procent van de leerkrachten, vooral dan in het basisonderwijs en het secundair, legden vandaag het werk neer om meer investeringen in het onderwijs te eisen. Ze protesteerden ook tegen de overlast aan administratie en het M-decreet, dat bedoeld is om leerlingen met een beperking, gedragsstoornis of handicap in het gewone onderwijs te begeleiden, maar waarvoor te weinig middelen zijn.

Hun klacht is gehoord. Het Vlaams Parlement keurde vanavond over de partijgrenzen heen een motie goed met een oproep om de werkingsmiddelen van het basisonderwijs op te trekken, administratieve lasten te verminderen en het M-decreet (nogmaals) bij te sturen. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil er een Begeleidingsdecreet van maken, dat snel voor de gepaste zorg zal zorgen, en waarvoor ook extra geld wordt uitgetrokken.

Cijfers staan in de motie niet. N-VA en Open VLD vinden de vraag van de sociale partners om 1,8 miljard per jaar extra voor het lager onderwijs uit te trekken, te hoog.