Grootste onderwijsstaking in jaren: Christelijke Onderwijscentrale telt 40.000 stakers
Stakende leerkrachten in Limburg Foto: gvb
De onderwijsstaking heeft in Vlaanderen heel wat scholen getroffen. Ook in het Brussels basisonderwijs staakt het overgrote merendeel van de leraren. 'De emmer is duidelijk aan het overlopen', melden de vakbonden.

Op basis van de binnengekomen resultaten van een bevraging bij de vakbondsafgevaardigden, schat de Christelijke Onderwijscentrale (COC) dat 40.000 personeelseden in het onderwijs woensdag het werk hebben neergelegd. 'Dat is een fenomenaal succes, aangezien de actie van vandaag toch vooral een anticipatie is op een mogelijk toekomstig onderwijsbeleid', stipt de christelijke vakbond aan.

Het leeuwenaandeel is terug te vinden in het basisonderwijs en het secundair onderwijs (85 procent van het aantal stakers). 'Dat is ook niet onlogisch aangezien het leerplichtonderwijs het meeste personeelsleden telt. Deze algemene onderwijsstaking is dan ook een krachtig signaal geworden aan de toekomstige Vlaamse regering, aan de nieuwe minister van onderwijs en aan al wie beleidsverantwoordelijkheid draagt in het onderwijs', aldus de onderwijsvakbond.

'Werkdruk moet omlaag'

Het signaal is volgens secretaris-generaal Koen Van Kerkhoven heel duidelijk. 'Wil men de chaos vermijden die er in het Vlaamse onderwijs zit aan te komen, dan zijn overal extra investeringen noodzakelijk en niet alleen in de kleuterklas zoals minister Crevits, sommige politieke partijen en een onderwijskoepel suggereren. Concrete maatregelen voor de aantrekkelijkheid van het beroep zullen moeten voorkomen dat het lerarentekort helemaal dramatisch wordt. De werkdruk moet in heel het onderwijs omlaag om te voorkomen dat nog meer mensen dan vandaag uitvallen en er moeten dringend echte eindeloopbaanmaatregelen komen. Hervormingen zoals het M-decreet bijvoorbeeld moeten eindelijk eens met middelen ondersteund worden. Het moet gedaan zijn diezelfde onderwijswagen steeds voller te laden. Hij staat op het punt te bezwijken.'

Volgens de christelijk vakbond wordt het hoog tijd dat het personeel ruimte krijgt voor haar kerntaken. 'Erken de onderwijsprofessional en overbelast hem niet met zinloze administratie. Geef hem vrijheid in de didactische aanpak van zijn lessen. Erken zijn expertise. Onderwijs verdient waardering en respect.'

'Als het nieuwe regeerakkoord geen totaalplan voor het hele Vlaamse onderwijs inhoudt, dan zal het volgende schot geen achttien jaar op zich laten wachten en het zal ook niet meer vóór de boeg zijn', besluit COC in een persmededeling. 'Een andere kijk op de organisatie van onderwijs en extra investeringen zijn noodzakelijke ingrediënten voor dat plan.'

'Emmer is aan het overlopen'

‘De emmer is duidelijk aan het overlopen’, klonk het bij Marnix Heyndrickx, voorzitter VSOA-Onderwijs, voor de staking. ‘De onderwijsmensen bezwijken onder de toegenomen werkdruk en hervormingen allerhande. Bij jongeren leidt dat tot afhaken, bij ouderen tot gelatenheid of tot depressies en burn-out. Kijk maar naar cijfers van het ziekteverzuim. Ik stel voor deze staking een enorme bereidheid tot staken vast.’

Marianne Coopman, algemeen secretaris van het Christelijk Onderwijzersverbond, zegt dat de Vlaamse regering met de nodige investeringen over de brug moet komen. ‘Er moet geïnvesteerd worden in plaats van almaar op het onderwijs te besparen. Daarnaast komen we ook op voor werkbaar werk, want door het M-decreet, door de diversiteit en de zorgdruk groeit de nood aan meer omkadering en meer werkingsmiddelen.’

‘Wat het meeste zorgen baart, is dat de leerkrachten niet meer aan de zorgnoden kunnen voldoen. Omwille van het M-decreet, maar ook omdat vele andere kinderen met specifieke noden zitten. En een tweede grief die vaak terugkeert bij het onderwijspersoneel is dat het werk en de privé volledig door mekaar zijn gaan lopen. Vele leerkrachten klagen dat ze ook thuis nog volop met schoolwerk bezig blijven', aldus Nancy Libert, algemeen secretaris van Acod Onderwijs

Overal bleven scholen toe

De onderwijsstaking heeft in Antwerpen ongeveer twee op de drie basisscholen van het stedelijk onderwijs getroffen. In het secundair onderwijs zijn volgens de koepel in principe wel alle scholen opengegaan. Dat betekent echter nog niet dat de lessen er ook effectief zijn doorgegaan. In Mechelen was de stakingsbereidheid vooral in het katholiek onderwijs zeer groot.

Ook in de provincie Vlaams-Brabant spreken de vakbonden van een succes. Vakbondssecretaris Gert Scheepmans (ACOD) heeft weet van 23 scholen die gesloten bleven, en evenmin in opvang hebben voorzien. 'We merken tussen de verschillende onderwijsnetten geen verschil in de mate waarin de staking opgevolgd wordt', zegt hij. 'De onderwijsstaking wordt in Vlaams-Brabant heel goed opgevolgd. Waar de scholen toch open gingen, zijn de lessen verstoord, omdat een aantal leerkrachten afwezig bleef. Onze boodschap aan de overheid is heel duidelijk.'

In de Limburgse scholen is er eveneens sprake van een succes. In de GO! Scholengroep 14 Maasland is zelfs bijna de helft van de scholen dicht gebleven.

In Oost-Vlaanderen kreeg de staking vooral opvolging in Gent. 'Ik begrijp de boodschap en maak me zorgen over het toekomstige lerarentekort', zegt schepen van onderwijs Elke Decruynaere (Groen). 'Niemand vraagt naar meer loon. Het gaat vooral om een lagere werkdruk, de nodige omkadering en de nodige waardering.' De helft van de scholen bleef er woensdag gesloten, in de andere helft waren de lesroosters verstoord. 'Ik heb de voorbije zes jaar nog nooit zoveel stakingsbereidheid gezien', zegt Decruynaere.

In Brussel staakte zelfs tot tachtig procent van de leerkrachten van het basisonderwijs. Maar ook aan de Vrije Universiteit Brussel stond bijvoorbeeld een stakingspiket.