Algemene scholenstaking roept vragen op over opvang kinderen
Als het schoolbestuur niet genoeg personeel vindt om toezicht te houden, kan het beslissen dat de school sluit. Foto: Photo News

Met de algemene scholenstaking hopen de vakbonden woensdag een duidelijk signaal naar de toekomstige regering uit te sturen. De stakers klagen de onderinvestering in het onderwijs aan. Maar sommige ouders liggen vooral wakker van de opvang van hun kinderen.

‘Sinds eind vorige week krijgen we vragen van bezorgde ouders over de opvang voor hun kinderen. We stellen helaas vast dat er scholen zijn die helemaal niet of heel laat hierover communiceren’, zegt Theo Cuppens van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen. Nochtans is een stakingsdag voor een leerling een gewone schooldag. Dat wil zeggen dat leerlingen op school terecht moeten kunnen en dat er dus vanuit de school in gratis opvang moet worden voorzien.

Als het schoolbestuur niet genoeg personeel vindt om toezicht te houden, kan het wel beslissen dat de school sluit. De school is dan verplicht vooraf de ouders te informeren of zij al dan niet open zal zijn. ‘We dragen de stakers een warm hart toe maar voor veel ouders is de opvang van hun kinderen enorm belangrijk. Vooral omdat sommigen één van hun weinige vakantiedagen moeten opnemen om hun eigen kinderen alsnog op te vangen.’

Alle onderwijsniveaus

Zowel kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs leggen woensdag het werk neer. Met een staking op alle onderwijsniveaus willen de vakbonden verschillende pijnpunten aankaarten. Zo wordt er woensdag betoogd tegen de pensioenbesparingen en stijgende werkdruk. ‘Ouders worden almaar veeleisender. Ze sturen vaak laat nog mails naar leerkrachten en verwachten dat (zorg)leerkrachten ook ’s avonds na acht uur beschikbaar zijn. De leerkracht moet daardoor constant alert zijn’, stelt Nancy Libert, algemeen secretaris van ACOD onderwijs.

Maar ook de gebrekkige ondersteuning van het M-decreet, een wet die het Vlaams onderwijs meer inclusief moet maken, staat op de agenda. ‘We staan nog altijd achter de uitrol van het M-decreet, maar momenteel is het een onbereikbaar ideaal, zeker zonder financiële injectie of professionaliseringsplan’, zegt Marianne Coopman van het Christelijk Onderwijzersverbond (COV).

Volgende regering

De actie is niet zozeer een klacht aan het adres van minister van Onderwijs Hilde Crevits maar richt zich in eerste plaats tot de regering na de verkiezingen van 26 mei. ‘We geven een waarschuwing aan de volgende minister van Onderwijs’, zegt Marnix Heyndrickx van de liberale vakbond VSOA. ‘Alle onderwijsdiensten staken mee: er hebben al veel directies aangegeven dat ze zullen deelnemen en ook CLB’s en administratief personeel leggen het werk neer. Op alle niveaus loopt de emmer over.’

De staking zal wellicht het hardst voelbaar zijn in het kleuter- en basisonderwijs. Verwacht wordt dat 50 tot 75 procent van het personeel meestaakt, onder wie ook veel niet-aangesloten leerkrachten. ‘De impact zal veel groter zijn dan de vorige keren’, zegt Nathalie Jennes, woordvoerder van het gemeenschapsonderwijs (GO!).