Geens koppelt tweede termijn aan forse injectie in Justitie
Minister Koen Geens (CD&V) Foto: BART DEWAELE

Minister Koen Geens (CD&V) grijpt de actiedag van het gerecht aan om in de nieuwe legislatuur 750 miljoen euro extra te eisen voor Justitie. ‘Men beseft niet hoe moeilijk het is dit departement te runnen met een beperkt budget’.

Gedaan met pappen en nathouden, om het structureel ondergefinancierde gerechtelijke apparaat om te vormen tot een professionele en moderne organisatie is een stevige investering nodig. Dat zegt Justitieminister Koen Geens (CD&V) op de dag dat de magistratuur haar ongenoegen uit over de besparingen op Justitie. Opvallend: hij schaart zich voluit achter hun eisen. ‘Ik begrijp de actie’, aldus de minister. ‘Ik ben vijf jaar lang loyaal geweest en heb gevochten voor elke millimeter. Maar ondanks de inhaalbeweging blijven de uitdagingen levensgroot.’

Er is een stapsgewijze begrotingsinjectie nodig van ongeveer 750 miljoen euro per jaar, stelt Geens. Niet alleen om het personeelsbestand op peil te brengen, maar ook om een aantal totaal verouderde, onaangepaste gerechtsgebouwen en gevangenissen onder handen te nemen. ‘Zeven op de tien gebouwen zijn dringend toe aan renovatie.’

Van die 750 miljoen euro zijn zo’n 300 miljoen euro voorzien voor het gerecht, onder meer voor een versterking van de personeelsformatie (130 miljoen), verdere informatisering (35 miljoen) en de verhoging van de inkomensgrenzen voor pro Deo (120 miljoen). ‘Daarnaast hebben we 200 miljoen nodig voor de gevangenissen - gezondheidszorgen, psychologische kaders en personeel - en de Staatsveiligheid. Los daarvan is er een aanzienlijke budgetverhoging nodig van 250 miljoen euro voor de gebouwen, die onder de Regie der Gebouwen vallen’, vat Geens samen.

Court of the Future

Is dat een conditio sine qua non voor zijn partij CD&V om in een volgende regering te stappen? Alvast hijzelf zet hoog in. ‘Het is voor mij in elk geval een voorwaarde om nog eens Justitieminister te worden’, antwoordt Geens. ‘Zonder forse injectie in het gerechtelijk apparaat, is het onmogelijk om dit nog eens vijf jaar te doen.’

Met dat statement zet de minister zich met twee voeten in de verkiezingscampagne. CD&V belooft de kiezer werk te maken van de ‘Court of the Future’: een modern en stipt gerecht waarin de nadruk wordt gelegd op opleiding, nieuwe technologieën, kennismanagement en artificiële intelligentie. Een gerecht dat voor iedereen financieel, digitaal en fysiek toegankelijk is, en dat huist in kwaliteitsvolle gebouwen die ‘beantwoorden aan de waardigheid van hun job’, aldus Geens.

‘Er zíjn heel wat inspanningen geleverd, maar men beseft niet hoe moeilijk het is om dit departement te runnen met een budget van 1,8 à 2 miljard euro. Het Riziv (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) heeft 26.5 miljard, Welzijn in Vlaanderen 12 miljard, Onderwijs 13 miljard. In vergelijking met Nederland of Duitsland investeren we per inwoner zo’n 40 euro minder in Justitie. Zo kan het niet langer.’