Mocht Boeing veiligheidcontroles van 737 MAX zelf uitvoeren?
Foto: REUTERS

De Amerikaanse overheid voert een onderzoek naar de ontwikkeling en de productie van de Boeing 737 Max, het type vliegtuig waarvan er de voorbije weken twee toestellen gecrasht zijn. Volgens sommige bronnen zou Boeing de veiligheidscontroles op basis waarvan de toestellen luchtwaardig verklaard werden zelf uitgevoerd hebben, zonder al te grondig toezicht van een onafhankelijke instantie.

Het Amerikaans ministerie van Justitie onderzoekt of bij de productie van de Boeings 737 Max alles volgens het boekje verlopen is. Er zal, volgens de anonieme bron van AP, ook gekeken worden of de Federal Aviation Administration (FAA), de instantie die toeziet op de naleving van de regels in de luchtvaartindustrie, zijn taken naar behoren uitgevoerd heeft.

Volgens sommigen zou de FAA als het ware een deel van zijn opdracht uitbesteed hebben aan Boeing zelf. De AAF zou volgens de Seattle Times namelijk de evaluatie van de 737 Max in grote mate aan Boeing zelf overgelaten hebben om nadien op basis van de documenten die Boeing aanleverde, het vliegtuig veilig te verklaren, zonder zelf nog verder onafhankelijk onderzoek te voeren.

Het rapport van Boeing, dat in een harde concurrentiestrijd met Airbus verwikkeld is, zou nochtans ernstige tekortkomingen vertonen. Met name de gebreken aan het zogenaamde Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS) – het systeem dat een evenwichtige vlucht moet garanderen – zouden flink onderschat zijn en enkele cruciale gebreken vertonen.

Boeing reageerde met een mededeling dat de FAA de MAX-toestellen de nodig certificaten afleverde en dat aan alle vereisten voldaan is.