De Nederlandse dinsdagkranten zijn positief over de aanpak door de Utrechtse autoriteiten van het schietincident op een tram. Wel valt er kritiek te horen op koning Willem-Alexander en vooral premier Mark Rutte, die het meteen over 'een aanslag' hadden, terwijl nog niets geweten was over de toedracht.

‘Er werd terecht groot alarm geslagen en er is vervolgens op adequate wijze naar gehandeld’, luidt het in een commentaarstuk van de krant NRC.

‘Hoe te reageren is bij dit soort gebeurtenissen altijd weer een groot dilemma. Dat geldt voor de autoriteiten, maar bijvoorbeeld ook voor de journalistiek. Dat politie, hulpdiensten en inlichtingendiensten direct alles uit de kast haalden na de melding over een schietpartij in een tram is volkomen terecht. Dat de journalistiek massaal uitrukt, is ook begrijpelijk’, vervolgt NRC.

De krant vraagt om bij gebeurtenissen als die van maandag toch op te letten met de gebruikte terminologie: ‘Het woord "aanslag" viel al heel snel, terwijl er nog niets over de toedracht bekend was. Premier Mark Rutte (VVD) en koning Willem-Alexander toonden kort na de schietpartij, zoals dat van hen mag worden verwacht, hun medeleven. Maar zij reageerden buitenproportioneel door op het moment dat er nog zo weinig informatie beschikbaar was over het mogelijke motief, te spreken over een aanslag.’

Rutte nog stap verder

Vooral Rutte krijgt kritiek: ‘Hij ging nog een stap verder door te preluderen op een terroristisch motief met zijn woorden dat "onze rechtsstaat en onze democratie sterker zijn dan fanatisme en geweld". Het is de inmiddels bekende formulering die vele regeringsleiders reeds gebruikten bij politiek gemotiveerde aanslagen op hun samenleving. Natuurlijk kan uit het begonnen onderzoek blijken dat de schietpartij wel degelijk politiek geïnspireerd was, maar liep Rutte nu voor de troepen uit. Hij escaleerde, terwijl de-escalatie gewenst was.’

Rutte verdedigde zich gisteren al tegen (mogelijke) kritiek door te stellen dat het schietincident 'alle kenmerken had van een aanslag'. Hij verwees onder meer naar 'de enorme impact op het hele land' en het feit dat in Nederland niet eerder mensen in een tram onder vuur waren genomen.