Open VLD verbaasd over verwijten van N-VA rond asbestbedrijven
Volgens Valerie Van Peel heeft Eternit de bestaande regeling beïnvloed. Foto: BELGA

De N-VA beschuldigt voormalig coalitiepartner Open VLD ervan asbestbedrijven als Eternit een hand boven het hoofd te houden. Volgens Kamerlid Valerie Van Peel heeft de partij een wetsvoorstel over het betalen van vergoedingen bewust gekelderd. Open VLD reageert verbaasd.

Van Peel kwam in De Ochtend op Radio 1 terug op de geplande stemming van in de Commissie Sociale Zaken. Die kwam er niet, volgens haar omdat Open VLD samen met regeringspartners MR en CD&V met opzet wegbleef zodat er onvoldoende parlementsleden aanwezig waren. ‘Immoreel’, zegt Van Peel. Ze noemt het een ‘ongezien politiek spel op kap van de slachtoffers’.

Het voorstel omvat een aanpassing aan de verjaringstermijn, een uitbreiding van de asbestziekten die in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding en een makkelijkere toegang tot het Asbestfonds.

Wisselmeerderheid

Volgens Van Peel was er een wisselmeerderheid met Groen en het CDH om die wet goed te keuren. Maar omdat de regeringspartijen wegbleven, waren er onvoldoende parlementsleden aanwezig om tot een stemming te kunnen overgaan.

Op de zitting gaf commissievoorzitter Vincent Van Quickenborne (Open VLD) een verklaring over het niet laten doorgaan van de stemming. Volgens hem moest de bevoegde minister Maggie De Block nog geconsulteerd worden. CD&V bevestigt maandag die visie. Maar Van Peel verwerpt die argumentatie: er zijn eerder al hoorzittingen geweest over de kwestie.

Lobby

Vooral Open VLD speelt een bedenkelijke rol, vindt de N-VA. Van Peel noemde in De Ochtend onder meer Van Quickenborne en minister De Block. Ze wijst ook met de vinger naar werkgeversorganisatie VBO: die zou woensdag in de commissie aanwezig zijn geweest om te lobbyen bij de parlementsleden, zegt Van Peel.

De bestaande wet zou volgens haar ook het resultaat zijn van succesvol gelobby door asbestbedrijf Eternit. De paarse regering onder leiding van Guy Verhofstadt zou, beïnvloed door dat bedrijf, slachtoffers voor de keuze gesteld hebben: een vergoeding uit het Asbestfonds of het recht om de betrokken bedrijven voor de rechtbank te dagen.

Reactie De Block

Minister van Volksgezondheid en Social Zaken Maggie De Block reageert verbaasd op de felle uithaal en insinuaties van N-VA Kamerlid Valerie Van Peel. Volgens de minister, die mee aan de basis lag van de oprichting, is het Asbestfonds er net gekomen om de slachtoffers beter te beschermen en zo snel mogelijk te vergoeden.

  Het Asbestfonds komt tussenbeide voor asbestose en mesothelioom. Sinds zijn oprichting in 2007 tot 2017 heeft het Asbestfonds al 2.669 asbestslachtoffers erkend voor een totaal budget van 108.122.868 euro.

De Block: 'Dit fonds werkt efficiënt. De slachtoffers worden snel vergoed en blijven gespaard van een jarenlange juridische en adminstratieve strijd zonder garantie op een degelijke schadevergoeding omdat de bewijsvoering niet gemakkelijk is. Daarbij komt nog dat veel van de nalatige bedrijven van destijds nu niet meer bestaan. Voor het fonds ligt de vereiste bewijslast ook relatief laag. Slachtoffers kunnen dus via dit fonds zeker en snel worden vergoed. Dat is het belangrijkste. Bovendien behouden ze, indien ze geen beroep doen op het Asbestfonds, de mogelijkheid om een schadevergoeding burgerrechterlijk af te dwingen.'

Het stelsel van burgerrechtelijke immuniteit is ingegeven om conflictueuze situaties binnen een onderneming te vermijden die ontstaan wanneer een slachtoffer een proces voert tegen zijn werkgever of collega's. Het stelsel heeft dus zijn waarde om de sociale vrede en de arbeidsverhoudingen in de ondernemingen te bewaren.

'In de regering Michel I werd dit principe ook gesteund door N-VA. Ik ben dan ook verbaasd door deze plotse uithaal', zegt De Block.