Van Rompuy: ‘N-VA wil niet alleen het land, maar ook samenleving splitsen’
Foto: BELGAONTHESPOT

‘N-VA wil niet alleen het land, maar ook de samenleving splitsen, terwijl de liberalen streven naar het “iedereen voor zich” waar de sterkste overleeft.’ CD&V-lijsttrekker Peter Van Rompuy is niet mals voor de andere Vlaamse partijen tijdens een provinciaal partijcongres in Leuven.

Ook Koen Geens, die in Vlaams Brabant de lijst trekt voor de Kamer, haalde uit naar N-VA, en meer naar de uitspraak van Bart De Wever die het EU-lijsttrekkerschap van Kris Peeters bestempelde als een ‘droevig politiek einde’. ‘We hebben altijd onze meest ervaren mensen naar Europa gestuurd, want als de EU onze toekomst niet is, dan is er geen toekomst’, aldus Geens. Hij verwees hierbij naar figuren als Tindemans, Martens, Dehaene en Herman Van Rompuy, die allen na hun nationale carrière een belangrijke rol zijn gaan spelen in Europa. Minister Geens was ook vol lof voor de aanwezige EU-commissaris Marianne Thyssen, ‘die alle Europese sociale trofeeën binnenhaalde’.

Europees lijsttrekker Kris Peeters nam ook zelf kort het woord in Leuven. Hij benadrukte dat we de EU absoluut nodig hebben om tal van grote problemen waarmee we geconfronteerd worden op te lossen, zoals de klimaatopwarming en de migratie. ‘Dat het aantal migranten dat de EU binnenkwam gedaald is van circa 1 miljoen in 2015 tot 120.000 vorig jaar, is dankzij de maatregelen die op Europees niveau genomen werden’, aldus Peeters.

Hij pleitte voorts voor een versterking van de interne markt, sensibilisering van jongeren over de economische meerwaarde van de EU en meer investeringen in onderzoek. ‘Zou het niet prachtig zijn dat de EU het eerste continent is dat kanker definitief kan oplossen?’, klonk het.

Ook in de andere provinciehoofdsteden houden de christendemocraten vandaag grote partijbijeenkomsten.