Open VLD wil treinen de hele nacht laten rijden
Ook 'nachts moeten er treinen rijden tussen pakweg Brussel, Antwerpen en Gent, vindt Open VLD. Foto: belga

Open VLD pleit voor een btw-verlaging tot zes procent voor wie investeringen aan zijn huis doet om energie te besparen. Ook wil de partij dat de treinen 's nachts blijven rijden. Dat staat in een klimaatplan dat de partij vandaag voorstelt.

Woningen en andere gebouwen moeten energiezuiniger worden, zegt Open VLD. De partij wil dat dan ook aanmoedigen. Wie investeringen doet om gebouwen energie-efficiënter te maken zou op die investeringen maar zes procent btw moeten betalen, zegt Open VLD. De partij denkt dan aan investeringen in isolatie, zonnepanelen, zonneboilers of in een warmtepomp. Er is ook sprake van een systeem om te investeren in zonne-energie via zonnedelen, waarbij op wijkniveau geïnvesteerd kan worden in hernieuwbare energie.

De liberalen van Gwendolyn Rutten willen ook meer gebruikmaken van de Noordzee als energiebron. Het plan is om de capaciteit van offshore windmolenparken gevoelig te vergroten tot 4 gigawatt en zo te voorzien in een vijfde van de totale stroombehoefte. Open VLD wil ook getijden- en golfslagenergie opwekken in de Noordzee.

De sluiting van de kerncentrales in 2025 staat voor de partij overigens niet ter discussie. 'We drijven de hernieuwbare productie verder op en zorgen voor flexibele (gas)centrales om die groene energie aan te vullen', zegt Bart Tommelein daarover. 'Professor Belmans verzekert dat de stroomvoorziening gegarandeerd en de prijs onder controle blijft.'

Voorts wil de partij inzetten op innovatie, onder meer door 100 miljoen euro ter beschikking te stellen in een Vlaams klimaatinnovatiefonds. 

Wat met salariswagens?

In tegenstelling tot Groen wil Open VDL de salariswagens niet aanpakken. Wel willen de liberalen dat dat wagenpark snel vergroent. Tegen 2028 moeten alle bedrijfswagens milieuvriendelijke wagens zijn die niet rijden op fossiele brandstof. Maar daarvoor moet het aanbod eerst groter worden. Tegen 2030 zouden er dan nauwelijks nog wagens op fossiele brandstof mogen worden verkocht.

Om de files aan te pakken hoopt Open VLD onder meer op de uitbouw van het systeem van deelauto’s en op de uitbouw fietsnetwerken.

Beter openbaar vervoer, maar niet gratis

Maar ook voor het openbaar vervoer heeft Open VLD aandacht. Zo pleit de partij voor meer en stiptere treinen tussen de steden. Tussen de grote steden zou ook 's nachts elk uur een trein moeten rijden. 'De overheid bepaalt het minimumaanbod en private spelers krijgen de kans om mee te dingen voor de exploitatie van een deel van het aanbod', zegt de partij over dat nachtelijk openbaar vervoer.

Een eerder voorstel om het openbaar vervoer gratis te maken voor studenten en scholieren haalde het uiteindelijk niet in de finale tekst. 'Het woord gratis is te ideologisch en te beladen', zegt Willem-Frederik Schiltz. Op voorstel van de zaal werd het vervangen door 'goedkoper'. 

Om de gemiddelde energiefactuur naar beneden te krijgen, wil Open VLD de kosten voor isolatiepremies en voor sociale tarieven uit die energiefactuur te halen. (Beide kosten moeten betaald worden uit de algemene middelen, zegt de partij.)