België blijft ver onder zijn CO2-doelstellingen
Klimaatbetogers in Mechelen Foto: geert desmijtere
Met de maatregelen die ons land tot nu toe heeft genomen, zou de uitstoot van broeikasgassen tegen 2035 niet dalen maar stijgen.

De opvallende cijfers komen van de overheden zelf. Het rapport van de Belgische klimaatadministraties bevat de verwachtingen van ons land  op het vlak van de uitstoot van broeikasgassen voor de periode 2016-2035. Europa verplicht de lidstaten  daar jaarlijks verslag over uit te brengen.

Volgens de recentste prognoses die De Standaard kon inkijken, heeft België nog een zeer lange weg te gaan. Met de  maatregelen die tot nog toe zijn genomen, zal de uitstoot tussen 2016 en 2035 niet dalen maar stijgen, van 115,8 miljoen ton CO2-equivalent naar 124,2 miljoen ton, een stijging met acht procent. Voor alle duidelijkheid: dit zijn projecties waarin de maatregelen  van de regionale overheden en de federale regering zijn opgeteld,
Vorig jaar hebben de verschillende regeringen elk wel een klimaat- en energieplan opgesteld met daarin bijkomende inspanningen.

Die plannen, die nu ter beoordeling bij de Europese Commissie liggen, draaien de trend om. De uitstoot van broeikasgassen zou daardoor tegen 2035 dalen naar 96,5 miljoen ton. Dat is 17 procent minder dan in 2016, maar het is nog altijd een erg hoog cijfer. Ter illustratie: tegen 2050 is de Europese ambitie om klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat er netto geen broeikasgassen meer uitgestoten worden. En wat toch nog de lucht ingaat, moet opgevangen en opgeslagen worden.

Kernuitstap
Vooral de energiesector doet het voorlopig slecht. In de huidige stand van het beleid zou de uitstoot van de energie-industrie met liefst 50 procent stijgen, van 20 naar 30 miljoen ton. Met de bijkomende maatregelen, inclusief de investeringen in hernieuwbare energie, wordt de stijging gehalveerd. Het slechte resultaat van de energiesector heeft te maken met de kernuitstap die in de cijfers is verrekend en die de uitstoot van elektriciteitscentrales na 2025 flink doet stijgen.

De plannen die nu ter tafel liggen bij de Commissie, hebben vooral een effect op de uitstoot van het verkeer. Met de klimaatplannen die vorig jaar zijn goedgekeurd, moet de uitstoot daar dalen met meer dan dertig procent. De ommekeer in het transport houdt verband met de invoering van een slimme kilometerheffing. In de uitstoot van de zware industrie of de landbouw zit tot slot veel minder beweging.

Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum (ex-Groen) dringt aan op meer ambitie. ‘Met wat er nu op tafel ligt, gaan we het niet halen’, zegt hij. ‘Als we tegen 2050 naar een klimaatneutrale samenleving willen gaan, zullen de volgende regeringen zich dubbel moeten plooien. Er zijn de voorbije jaren gewoon te weinig inspanningen gedaan.’