Voetbalbond heeft dossier ‘Operatie Schone Handen’ gekregen
Foto: Photo News
Het federaal parket heeft een kopie van het luik ‘matchfixing’ in het gerechtelijk onderzoek ‘Schone Handen’ overhandigd aan het bondsparket van de Belgische voetbalbond KBVB. Daardoor kan de bond ook zelf bepalen of er strafmaatregelen tegen de ploegen nodig zijn. Tegen KV Mechelen en Beveren-Waasland met name.

Het doorspelen van het dossier is gebeurd op schriftelijk verzoek van de onderzoekscoördinator competitievervalsing van het bondsparket en na goedkeuring door de onderzoeksrechter en het federaal parket. De toelating tot inzage en afschrift is weliswaar beperkt tot een lijst van 35 stukken die relevant zijn en waarvan de vrijgave de belangen van het strafonderzoek niet in het gedrang brengt.

Het bondsparket heeft die stukken nodig om zelf actie te kunnen ondernemen in de dossiers rond mogelijke matchfixing.

Het luik over de matchfixing dreigt vooral bij KV Mechelen en Waasland-Beveren voor problemen te gaan zorgen. KV Mechelen wordt ervan verdacht vorig seizoen spelers en bestuursleden van Waasland-Beveren te hebben omgekocht via makelaars, in een vergeefse  poging het behoud in eerste klasse te verzekeren. Ook de telefoontaps die in dat kader zijn gebeurd worden nu doorgespeeld aan de voetbalbond. In het slechtste geval riskeert Mechelen daarom de degradatie. Een mogelijke promotie naar eerste klasse zou er dan ook niet komen.

De voetbalbond reageert niet officieel op het bericht en communiceert wellicht pas na 18 maart voor het eerst over het onderzoek aangezien de bond op geen enkele manier de beslissende barragewedstrijd tussen Beerschot en KV Mechelen van aanstaande zaterdag (16 maart) wil beïnvloeden. 

Maar het is natuurlijk belangrijk dat er snel daarna duidelijkheid komt over het sportieve lot van Mechelen en Beveren-Waasland.

Let wel: ook die eerste communicatie zal nog niet de uitspraak zijn over al dan niet degradatie van KV Mechelen. Dat is een bevoegdheid van de Geschillencommissie in Hoger Beroep en die velt pas een oordeel nadat de onderzoekscoördinator het dossier aan de bondsprocureur heeft doorgespeeld. Het is wel de bedoeling dat half juni, bij de samenstelling van de reeksen, zowel de uitspraak van de commissie als het eventuele beroep bij het BAS behandeld is. 

Beerschot Wilrijk juicht al

Francis Vrancken, preses van Beerschot Wilrijk stelde vanmorgen in kranteninterviews dat zijn team sowieso in plaats van KV Mechelen promoveert naar eerste klasse. 'Onze advocaat zit heel dicht op het dossier en volgens hem kan het niet zijn dat KV Mechelen straks niet degradeert naar de eerste amateurklasse. De elementen in het dossier laten daar geen twijfel over bestaan', zei hij vanmorgen. KV Mechelen zegt echter dat er 'geen nieuwe informatie' in het dossier is.

Veljkovic

Het grootschalige onderzoek naar witwaspraktijken, fiscale fraude en wedstrijdvervalsing kwam in oktober naar buiten. Eén van de spilfiguren is  Dejan Veljkovic, die als spijtoptant tientallen uren lang werd verhoord. Veljkovic zou mogelijk zelf ook rechtstreeks betrokken zijn geweest bij het omkopen van Waasland-Beveren.