Brits parlement vraagt uitstel voor Brexit
Voorstanders van een 'hard brexit' willen niet weten van uitstel Foto: AP
Het Britse Lagerhuis geeft premier Theresa May opdracht om de Europese Unie uitstel te vragen voor de Brexit. Een inderhaast toegevoegd voorstel om een tweede referendum te organiseren, is massaal weggestemd.

In totaal 413 parlementsleden hebben zich uitgesproken voor uitstel voor de Brexit, die voorzien is voor 29 maart. Slechts 202 parlementsleden wilden wel vasthouden aan die eerder vastgelegde datum. 

Dat betekent dat May nu naar Brussel moet om een aanpassing te vragen voor het beruchte artikel 50, over de uitstap uit de EU. In principe moest dat binnen de twee jaar gebeuren. Hoeveel uitstel er komt, is echter nog niet duidelijk. Het Lagerhuis zal daar pas volgende week over oordelen.

De uitspraak is wel een meevaller voor May. Zij had eerder al aangegeven dat ze uitstel wil.

Hoeveel uitstel?

Vandaag is alleen beslist over het al of niet vragen van uitstel, niet over de duur van die bijkomende periode. Dat wordt dan ofwel eind juni, zoals May wil, ofwel een nog latere datum. 

Aan die stemming gaat een derde stemming over het bestaande akkoord tussen May en de EU vooraf. Alleen als dat toch wordt goedgekeurd, is een 'korte' verleningsperiode mogelijk om enkele praktische zaken te regelen. De Britten hebben dan alleen extra tijd nodig om de uitstap ordentelijk te laten verlopen.

Als wel een nieuwe deal nodig is volgens het parlement, dan zal meteen veel meer uitstel nodig zijn. Hoeveel is nog niet bekend, maar sommigen gaan uit van 21 maanden, tot eind 2020 dus. 

Referendum weggestemd

Sarah Wollaston, die de partij van May verliet uit onvrede met de aanpak van de Brexit, vroeg om uitstel én een tweede referendum, waarin alle Britten zich opnieuw kunnen uitspreken over de zaak. Haar voorstel was bij voorbaat kansloos, omdat de Labour-partij het nog te vroeg vindt daar nu al over te stemmen. Ook de People’s Vote Campaign, die alle parlementsleden die voor een tweede referendum ijveren bundelt, is van die mening.

Uiteindelijk kozen slechts 85 parlementsleden voor een tweede referendum, 334 waren tegen. De verdeeldheid bij Labour was toch opvallend. Hoewel partijvoorzitter Jeremy Corbyn om onthouding vroeg, stemden toch 25 parlementsleden voor, en 18 tegen. De 202 anderen onthielden zich, of kwamen niet opdagen. 

 Toch is het opmerkelijk dat het voorstel zelfs ter stemming voorkwam. Het was voor het eerst dat het Lagerhuis zich over een tweede referendum kon uitspreken. 

Amendementen sneuvelen

Ook een aantal andere amendementen werden weggestemd, zij het steeds nipt. Zo sneuvelde een tekst die in de praktijk enkel nog een kortstondig uitstel mogelijk maakte. Een voorstel van Labour om binnen het parlement met een alternatieve Brexit-deal te komen haalde het evenmin. 

Derde stemmingsdag

Het is de derde dag op rij dat het parlement belangrijke beslissingen moet nemen over de Brexit. Dinsdag werd het akkoord dat May met de Europese Unie had herbesproken opnieuw verworpen. Gisteren oordeelde een erg nipte meerderheid dat er onder geen enkel beding een harde Brexit mag komen.