Paus Franciscus: ‘Danneels had oog voor uitdagingen waarvoor kerk staat’
Foto: Photo News

Paus Franciscus drukt in een telegram zijn ‘diepste medeleven’ uit aan de nabestaanden van de donderdag overleden kardinaal Godfried Danneels. De paus roemt Danneels om zijn toewijding voor de katholieke kerk.

In de telegram, gericht aan kardinaal Jozef De Kesel, betuigt paus Franciscus zijn diepste medeleven aan de nabestaanden van Danneels, de bisschoppen van België, en de voltallige Belgische geloofsgemeenschap.

‘Als toegewijde dienaar stond hij de kerk steeds met heel veel inzet bij, niet alleen in zijn bisdom, maar ook op het nationale niveau, als voorzitter van de Belgische bisschoppenconferentie. Hij had oog voor de uitdagingen van de hedendaagse kerk’, schrijft paus Franciscus.

‘Danneels is in deze tijd van zuivering tot God geroepen, en naar de opstanding van de Heer gelopen. Ik vraag Christus, de overwinnaar van het goede over het kwade, om hem te verwelkomen in zijn vrede en vreugde.’