Kwart van vroegtijdige sterfgevallen en ziektes te wijten aan vervuiling
Foto: Photo News

De vervuiling van het milieu door de mens veroorzaakt een kwart van de vroegtijdige sterfgevallen en ziekten. Dat zegt de VN in een grootschalige studie over de staat van de planeet.

Het rapport spreekt over een wereldwijde epidemie door de uitstootgassen in de lucht, chemicaliën in het drinkbaar water en de versnelde afbraak van de ecosystemen, die nodig zijn voor het overleven van miljarden mensen. Slechte milieuomstandigheden zijn verantwoordelijk voor ‘ongeveer 25 procent van de wereldwijde sterfgevallen en ziekten’, aldus de tekst, die spreekt over ongeveer 9 miljoen sterfgevallen als gevolg van milieuverontreiniging in 2015.

De Global Environment Outlook (GEO), waaraan 250 wetenschappers uit 70 landen zes jaar hebben gewerkt, wijst op een groeiende kloof tussen rijke en arme landen: overconsumptie, vervuiling en voedselverspilling in het noorden versnellen hongersnood, armoede en ziekten in het zuiden. En aangezien de uitstoot van broeikasgassen blijft toenemen, kunnen problemen voor het klimaat, zoals droogte en storm, de last van miljarden mensen vergroten.

De gevolgen van de opwarming van de aarde zijn bekend, maar de gezondheidseffecten van vervuiling, ontbossing en een geïndustrialiseerde voedselketen zijn dat minder. Er is bijvoorbeeld geen internationale overeenkomst over het milieu die vergelijkbaar is met die van Parijs over het klimaat.

Gisteren bracht deze krant wel het bericht dat luchtvervuiling dubbel zoveel doden veroorzaakt als tot nu werd gedacht.

Het rapport schetst enkele scenario’s voor de toekomst:

Zonder toegang tot veilig drinkwater sterven jaarlijks 1,4 miljoen mensen aan ziekten die kunnen worden voorkomen, zoals diarree of parasieten in verband met besmet water. Chemicaliën die in de zee worden geloosd veroorzaken ‘potentieel over meerdere generaties’ negatieve gevolgen voor de gezondheid, en 3,2 miljard mensen leven op aangetast land door intensieve landbouw of ontbossing. Het rapport schat ook dat luchtverontreiniging elk jaar 6 tot 7 miljoen vroegtijdige sterfgevallen veroorzaakt. Ongebreideld gebruik van antibiotica in de voedselproductie kan leiden tot de opkomst van resistente superbacteriën, die tegen het midden van de eeuw de belangrijkste oorzaak van vroegtijdige dood zouden kunnen worden.

Gezond lichaam in gezonde planeet

‘Dringende en ongekende acties zijn nodig om de situatie te stoppen en om te keren', zegt de samenvatting voor beleidsmakers. ‘De centrale boodschap is dat als je een gezonde planeet hebt, het niet alleen de wereldwijde groei ondersteunt, maar ook de levens van de armste mensen die vertrouwen op schone lucht en schoon water,’ vertelde Joyeeta aan AFP. Gupta, co-voorzitter van GEO. ‘Omgekeerd veroorzaakt een systeem met een slechte gezondheid immense schade aan mensenlevens.’