Problemen bij zoektocht naar nieuwe Kinderrechtencommissaris
Foto: belga

Het Vlaams Parlement onderzoekt of de selectie van een nieuwe Kinderrechtencommissaris deels of volledig moet worden hernomen. De eindproef kan dit weekend nog niet plaatsvinden.

Er zijn mogelijke problemen opgedoken bij de selectie van de nieuwe Kinderrechtencommissaris. Volgens verschillende bronnen zijn er vragen bij de manier waarop afscheidnemend Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen betrokken werd bij een deel van die procedure. Het Vlaams Parlement onderzoekt nu of de procedure deels of volledig moet hernomen worden.

Als de selectieprocedure van nul moet herbeginnen, schuift de aanstelling van een nieuwe Kinderrechtencommissaris naar de volgende legislatuur. Vanobbergen reageert ‘bijzonder kwaad’ en spreekt van een ‘onterechte aanval’ op zijn integriteit.

Bruno Vanobbergen nam onlangs na 10 jaar afscheid van het Kinderrechtencommissariaat om aan de slag te gaan als algemeen directeur bij het nieuwe Agentschap Opgroeien. In afwachting van een nieuwe Kinderrechtencommissaris heeft Naima Charkaoui de functie ad interim overgenomen.

Mogelijke problemen bij procedure

Intussen loopt de zoektocht naar een nieuwe Kinderrechtencommissaris. Voor die selectie werkt het Vlaams Parlement samen met het gespecialiseerde bureau Berenschot. Normaal gezien moest die procedure ook deze legislatuur nog afgerond worden. Maar er duiken signalen op over mogelijke problemen bij het verloop van de procedure. Die signalen zijn maandag ook besproken op het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement.

Blijkbaar zijn er opmerkingen gekomen van kandidaten die hebben deelgenomen aan de selectie. Zo zou de schriftelijke proef in de procedure zowel opgesteld als verbeterd zijn door Bruno Vanobbergen en zijn team. En ook al zijn die proeven anoniem, toch stelt zich daar mogelijk een ‘deontologisch probleem’, zegt een anonieme bron aan het persbureau Belga.

Daarnaast moesten de kandidaten een beleidsplan voorstellen, maar moest dat plan binnen een afgesproken kader blijven, wat de marge voor een nieuwe of andere aanpak verkleinde.

Eindproef is alvast uitgesteld

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement laat nu juridisch onderzoeken hoe het verder moet met de selectieprocedure. Moet ze volledig van nul herbeginnen of kan men een deel behouden? Wat met de kandidaten in de verschillende scenario’s? Wat met de kosten en wat met de timing van de procedure? De eindproef, die normaal zaterdag 16 maart zou plaatsvinden, is alvast uitgesteld.

Als de procedure volledig moet hernomen worden, schuift de aanstelling van een nieuwe Kinderrechtencommissaris sowieso door naar een volgende legislatuur.

Vanobbergen reageert ‘bijzonder kwaad’

Bruno Vanobbergen zelf reageert bij Belga ‘bijzonder kwaad’ op het bericht. De gewezen Kinderrechtencommissaris erkent dat hij en zijn medewerkers betrokken waren bij het opstellen en evalueren van de schriftelijke proef, maar dat alles in volledige samenspraak met Berenschot is gebeurd en dat er ‘is gehandeld volgens het examenreglement’.

‘Wij werken al tien jaar samen met Berenschot en doen al tien jaar op die manier selecties voor het Kinderrechtencommissariaat’, aldus Vanobbergen.

Volgens Vanobbergen is de selectie ‘in alle objectiviteit’ gebeurd en is hij deontologisch helemaal niet in de fout gegaan. ‘Voor alle proeven is er gewerkt met een sluitende correctiesleutel’, klinkt het. En dat er gesuggereerd wordt dat Vanobbergen zelf kandidaten zou hebben voorgetrokken of geweigerd pikt hij al helemaal niet. ‘Dat is ook pertinent onwaar. Ik beschouw die insinuaties als een rechtstreekse aanval op mijn integriteit. Ik heb mijn job als Kinderrechtencommissaris 10 jaar integer uitgevoerd. Die integriteit heb ik ook gehanteerd in deze selectieproef.’

Vanobbergen wijst er tot slot op dat het Vlaams Parlement de functie-inhoud en het functieprofiel heeft goedgekeurd en dat de selectieproef daar ook volledig op geënt is.