Werken in België kan u duur komen te staan
In het Belgische systeem zijn de prikkels eerder laag om deel te nemen aan het arbeidscircuit. Foto: anp

Werklozen denken soms beter twee keer na alvorens een (deeltijdse) job te aanvaarden. ‘België is een van de landen waar men het snelst zijn uitkering verliest.’

Veel mensen hebben het moeilijk om rond te komen. In vijf jaar tijd gaat een derde meer Vlamingen naar het OCMW voor extra steun (DS 9 maart). Terzelfder tijd blijkt dat mensen met een deeltijdse job ...