Michel overweegt parlementaire ‘verlengingen’
Speelt de Kamer verlengingen? Foto: Joris Snaet

Aangezien de Grondwet wellicht niet ‘voor herziening vatbaar’ verklaard zal worden, hoéft het parlement zich niet te ontbinden op veertig dagen voor de verkiezingen. Premier Michel gaat praten met Kamervoorzitter Siegfried Bracke over eventuele verlengingen om nog een aantal wetteksten gestemd te krijgen.

Het parlement kan gebruikmaken van de mogelijkheid om ‘verlengingen te spelen’ als de Grondwet niet gewijzigd wordt. Alvast PS en CD&V sluiten een en ander niet uit. ‘Veel zaken zitten al erg ver in de pijplijn’, zei CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten woensdag in De Standaard. ‘Als we meer tijd nodig hebben om ze af te werken, moeten we die nemen.’ Ook zijn PS-collega Ahmed Laaouej zette toen de deur open. ‘We moeten erover waken dat we sommige dossiers nog tot een goed einde brengen. Daarbij denk ik aan de klimaatwet.’

Premier Charles Michel heeft die oproep gehoord en pleegt volgende week overleg met Kamervoorzitter Siegfried Bracke, zo bevestigde zijn woordvoerder aan Belga. ‘De premier zal de Kamervoorzitter volgende week ontmoeten om te zien wat het parlement zelf wil. Met een minderheidsregering is dat logisch.’

Paradox

Het is een opmerkelijke paradox. Sinds de val van de regering en de periode van lopende zaken, zijn de werkzaamheden in de Kamer allerminst stilgevallen. Er liggen nog enkele dossiers op de plank, zoals bijvoorbeeld de bijzondere klimaatwet en het vergoedingsmechanisme voor de bouw van gascentrales.

Maar als de traditie wordt gerespecteerd, dan zou de Kamer binnen minder dan een maand de deuren sluiten. Veertig dagen voor de verkiezingen - op 26 mei - worden Kamer en Senaat immers ontbonden, halfweg april dus. Dat is midden in de paasvakantie, die op 6 april van start gaat, wanneer de Kamer traditioneel eveneens in reces gaat. Op 4 april zou de Kamer dus de laatste keer plenair samenkomen.

Het Vlaams parlement heeft al laten weten op 24 april de deuren te sluiten.