In Ekeren zitten ze met een parkeerprobleem op het nieuw aangelegde plein in het centrum. Sinds kort zijn daar nieuwe parkeerplaatsen, maar bijna niemand laat zijn wagen er correct achter. De ene snapt niet hoe het moet, de andere vindt dat de parkeerplaatsen verkeerd aangelegd zijn.