'Betonstop was in oktober al gestrand'
Foto: JIMMY KETS
Ruim vier maanden geleden al formuleerde de Raad Van State fundamentele bezwaren bij de betonstop. ‘Waarom heeft men daar al die tijd over gezwegen?’

Consternatie vorige week vrijdag: de Vlaamse regering schuift de decreten die de zogeheten ‘betonstop’ moeten vormgeven door naar de volgende legislatuur. De verklaring, zo luidt, is dat de Raad Van State een bijkomend milieueffectenrapport vraagt bij het decreet dat de kwetsbare ­bossen moet beschermen. Het opstellen van zo’n rapport duurt meerdere maanden en lukt dus niet meer voor de verkiezingen.

Maar nu blijkt dat de Raad Van State al op 30 oktober een erg kritisch advies afleverde over het ‘instrumentedecreet’, dat een betere vergoeding invoert voor wie zijn grond in waarde ziet dalen. Het advies bleef tot nu toe onder de waterlijn, maar De Standaard kon het inkijken. De Raad heeft ettelijke bezwaren, maar de meest fundamentele is dat de compensatieregeling strijdig zou zijn met het gelijkheidsbeginsel. Enkel wanneer de grond is gelegen in ruimtelijk kwetsbaar of watergevoelig gebied gold immers onmiddellijke compensatie, in alle andere gevallen volgde de vergoeding pas later. ‘Problematisch,’ oordeelt de Raad.

Groen-fractieleider, Björn Rzoska, is ontsteld door het advies. ‘In oktober was al duidelijk dat het meest fundamentele onderdeel van de betonstop juridisch erg wankel was. Toch werd dat in de commissie nooit verteld. Integendeel, men deed alsof het allemaal in orde zou komen. Ook Koen Van den Heuvel hield de schijn op toen hij Joke Schauvliege verving als minister. Waarom heeft men daar al die tijd over gezwegen?’

 Juridische schade te groot

Die redenering wordt tegengesproken binnen de regering. Adviezen van de Raad Van State moeten pas bij de definitieve goedkeuring van een decreet worden bijgevoegd. De bemerkingen van de Raad Van State werden trouwens beantwoord of gevolgd in een nieuwe versie die vrijdag op tafel lag, meldt het kabinet van Van den Heuvel. Ook die tekst kon De Standaard inkijken. ‘De door de Raad Van State problematisch beweerde schending van het gelijkheidsbeginsel lijkt terecht’, erkent de regering. Maar: ‘door de regeling te vereenvoudigen tot enkel de “onmiddellijke opeisbaarheid” wordt tegemoetgekomen aan de bemerking.’

De regering blijft erbij dat de betonstop alleen gestruikeld is over de vraag naar een milieueffectenrapportering. En tussen de coalitiepartners was overeengekomen om alle decreten samen goed te keuren aangezien ze een delicaat politiek advies inhouden. Pas vorige week bleek de juridische schade te groot om alles rond te krijgen. Ook het aangepaste instrumentendecreet blijft daardoor dode letter.