Geen verstrenging ambtenarenpensioen meer deze legislatuur
Foto: BART DEWAELE

De discussie over de zware beroepen zit muurvast, en daardoor zal er voor de verkiezingen ook geen einde komen aan de voordelige ambtenarenpensioenen. Dat meldt De Tijd vandaag.

De hervorming van de ambtenarenpensioenen was gekoppeld aan de invoering van een systeem van zware beroepen. Vorig jaar sloten de sociale partners en de overheid een akkoord daarover voor de ambtenaren, maar het overleg over de pensioenen in de privé zit muurvast. Nu de regering gevallen is, kan er geen akkoord meer komen over de zware beroepen. Dat heeft belangrijke gevolgen voor de ambtenarenpensioenen. De regering was immers van plan om het systeem van de zogenaamde 'preferentiële tantièmes' af te schaffen. ‘Zolang er geen oplossing voor de zware beroepen is, gaat de hervorming van de preferentiële tantièmes niet door’, zegt Koen Peumans, de woordvoerder van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR), nu in De Tijd

Veel ambtenaren, meer dan zes op de tien ambtenaren genieten van zo’n ‘preferentieel tantième’. Heel wat overheidspersoneel geniet zo'n voordelige loopbaanbreuk waardoor ze wat vroeger met pensioen kunnen, met wat meer geld. Sommige ambtenaren, zoals magistraten en het treinpersoneel, hebben al na 36 jaar recht op een volledig pensioen. Ook militairen genieten van zo’n gunstregime. Net als leerkrachten die na 41 jaar en een kwart op pensioen kunnen. Werknemers moeten 45 jaar werken om recht te hebben op een volledig pensioen. 

Geen lijst met zware beroepen, geen afschaffing van de tantièmes in de overheid, en zeker geen pensioen met punten. Een van de grootste werven van de federale regering, namelijk de hervorming van de pensioenen, draait zo uit op een sisser. 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig