Parket seponeert zaak rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag Lode Vereeck
Foto: luc daelemans

Het parket van Limburg seponeert het onderzoek naar Lode Vereeck over mogelijk grensoverschrijdend gedrag. De UHasselt, werkgever van Vereeck, voert verder onderzoek. ‘Een interne, onafhankelijke tuchtcommissie binnen onze universiteit zal zich nu verder over deze zaak buigen’, zegt rector van UHasselt, Luc De Schepper.

Na vijf maanden heeft het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag naar oud-studentes onvoldoende bewijzen opgeleverd. Dat meldt het Hasseltse gerecht in een persbericht. Vereeck, die ondertussen al een jaar in ziekteverlof is, wenst niet te reageren maar beraadt zich over mogelijke juridische stappen. Zijn advocaat reageert wel: 'Hij hoopt deze periode nu definitief te kunnen afsluiten. Voor het overige wenst Lode Vereeck zich nu uitsluitend te richten op zijn herstel en de hervatting van zijn professionele activiteiten.'

'Er is wel veel kwaad geschied. Er was veel negativiteit in de berichtgeving rond de persoon van Lode Vereeck. Een en ander heeft ook impact gehad op professioneel vlak. Het zou daarenboven naïef zijn te veronderstellen dat het tijdstip waarop een en ander gecommuniceerd werd toevallig gekozen zou zijn. Het is zeer duidelijk dat het een en ander wel degelijk bedoeld was om Lode Vereeck te schaden in het kader van de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.'

De bal ging aan het rollen uitgerekend tien dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Er kwamen toen vier klachten binnen, drie van oud-studentes en één van een medewerkster van Vereeck. De vier meldingen gingen niet over fysiek grensoverschrijdend gedrag, maar over grensoverschrijdend taalgebruik, meldde het Belang van Limburg toen. Aan de Limburgse rkant liet Vereeck toen weten dat hij ‘sommige sms’jes of Whatsapp-berichten beter niet had gestuurd’. ‘Als een student je een bericht stuurt en afsluit met een kruisje (kusje, red.) reageer je daar als professor het best niet op. Net omdat een reactie contextloos is, kan ze verkeerd geïnterpreteerd worden en als grensoverschrijdend of flirterig worden ervaren. Hier gaat het over, niets meer en niets minder.’

De zaak krijgt nu dus geen juridisch staartje. 'Het dossier werd zonder gevolg afgesloten en ter kennis gebracht van de tuchtrechtelijke overheid’, aldus woordvoerder Bruno Coppin van het Limburgse parket.

'Waardigheid van het ambt'

De UHasselt, waar Vereeck hoogleraar economie is, heeft ook al gereageerd en maakte bekend dat er een intern tuchtonderzoek wordt opgestart. 'Al in het vooronderzoek dat ik in de loop van 2018 opstartte, na diverse meldingen over ongepaste contacten tussen prof. Lode Vereeck en verschillende (doctoraats)studenten, kwamen feiten aan het licht die ik tuchtrechtelijk wilde laten onderzoeken', meldt rector Luc De Schepper. 'Deze feiten kunnen namelijk een ernstige inbreuk vormen op de deontologie en de waardigheid van het ambt van professor. In het bijzonder op de professionele relatie die een professor met studenten moet onderhouden.' De commissie zou dus nog een tuchtsanctie kunnen opleggen aan Vereeck. 

Lode Vereeck is gecoöpteerd senator voor Open VLD. De vraag is of Lode Vereeck nu zal kunnen deelnemen aan de verkiezingen van 26 mei. Open VLD neemt 'kennis van de beslissing' van het parket. 'We zullen nu intern bekijken wat dit betekent voor de toekomst', zegt partijwoordvoerder Thomas Vanwing. De verkiesbare plaatsen in Limburg zijn echter al ingenomen. Patrick Dewael trekt de kamerlijst, achter hem zal een vrouw staan, en de eerste op de opvolgerslijst is Grete Remen.