Tweede aidspatiënt ‘genezen’
Foto: reporters

Voor de tweede keer in de geschiedenis is iemand die besmet was met het aidsvirus, van die besmetting afgeraakt.

De artsen houden nog een slag om de arm, en spreken van ‘remissie’ in plaats van ‘genezing’, maar al anderhalf jaar kunnen ze geen virus meer vinden bij hun patiënt – die ze enkel aanduiden als ‘de Londense patiënt’. Tien jaar geleden was er al een ‘Berlijnse patiënt’.

De man leed aan bloedkanker en kreeg een beenmergtransplantatie. Bloed wordt aangemaakt in uw beenmerg, en transplantatie met gezond beenmerg van een donor kan u van bloedkanker genezen. In dit geval kreeg hij beenmerg van een van de zeldzame mensen die van nature niet door het aidsvirus besmet kunnen worden, omdat ze twee exemplaren hebben van een afwijkend gen voor de ‘CCR5-receptor’ die op hun bloedcellen dient als aanlegplaats voor het aidsvirus.

Het in zijn lichaam aanwezige aidsvirus kreeg daardoor geen kans meer om zich in zijn nieuwe bloedcellen te installeren, en zijn afweersysteem plus de antiretrovirale geneesmiddelen die hij nam deden de rest. Na zestien maanden stopten zijn artsen met de antivirusbehandeling, zo melden ze in het wetenschappelijke topblad Nature, en sindsdien is hij al achttien maanden virusvrij gebleven.