Bourgeois veegt voorstel benoeming ‘klimaatintendant’ van tafel
Foto: BELGA

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) ziet momenteel geen heil in het benoemen van een klimaatintendant, een onafhankelijke expert die de Vlaamse klimaatplannen een boost zou moeten geven. ‘We doen nu al enorme inspanningen, zonder intendant’, vindt hij.

Het was burgeractivist Manu Claeys die afgelopen weekend opnieuw het voorstel lanceerde voor de benoeming van een klimaatintendant, in het VRT-progamma Nachtwacht. Claeys herhaalde daarmee het voorstel dat hij een maand geleden ook al in een opiniestuk in De Standaard verwoordde. In het Oosterweeldossier had zo’n onafhankelijke expert namelijk zijn nut bewezen, door actiegroepen en politiek rond een oplossing te verzoenen.

Vlaams minister-president Bourgeois (N-VA) maakte maandag in De Ochtend op Radio 1 echter duidelijk dat die intendant er voorlopig niet zal komen, alleszins niet tijdens het resterende deel van zijn regeerperiode. ‘Wat mijn partij betreft, is zo’n benoeming nu niet aan de orde. We zien de noodzaak op dit moment niet’, zei Bourgeois.

Bourgeois: ‘Uiteraard is expertise van wetenschappers altijd welkom, maar laat ons de principes van onze parlementaire democratie overeind houden. Het is de regering die verantwoordelijk is voor het beleid, en die verantwoording moet afleggen aan het parlement en aan de kiezers. Bovendien heeft de Vlaamse overheid ook heel wat expertise in huis. We moeten zelf maatregelen durven nemen, en kunnen nemen. Laten we verder niet de sfeer creëren dat er een grote tegenstelling is in dit debat. De zorg voor het klimaat is namelijk ook onze zorg.’

Haalbare doelstellingen

‘De volledige regering is bezig met de strijd tegen de opwarming van het klimaat. Ik heb hen gevraagd in dialoog te gaan met alle stakeholders, om te kijken waar we een tandje kunnen bijsteken. We zijn er heel hard mee bezig en plegen nu al enorme inspanningen, en dat allemaal zonder intendant’, vervolgde Bourgeois.

Ten slotte herhaalde de N-VA’er zijn geloof in technologische vooruitgang, die de strijd tegen de klimaatopwarming moet beslechten. ‘Elke dag zijn er nieuwe ontwikkelingen in de klimaatstrijd. Het kan altijd beter, maar de maatregelen moeten ook haalbaar en draagbaar zijn. We moeten ons welvaartsniveau behouden, en bovenal ook onze jobs.’

De N-VA is niet de enige Vlaamse partij die moeite heeft met het voorstel van Claeys. Ook SP.A en CD&V reageerden zondag niet enthousiast. Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten wees het voorstel daarentegen niet meteen af. Claeys zelf vindt dat de afwijzende reacties getuigen van een ‘conservatieve kijk op wat politiek kan zijn’.