Vacature klimaatintendant nog niet voor morgen
Volgens Manu Claeys kan de klimaatpolitiek leren van Oosterweel.

Niet alle politieke partijen denken dat een klimaatintendant het juiste antwoord is op de klimaatuitdagingen. ‘De mensen gaan zeggen: “Waarvoor dienen al die ministers dan?”’

Kan een Klimaatintendant de Vlaamse klimaatplannen een boost geven? Manu Claeys van Straten-Generaal meent van wel. Hij deed zijn voorstel al een maand geleden, in een opiniestuk met Luc Huyse in De Standaard. Afgelopen weekend klopte hij nog eens op de nagel, in het VRT-progamma Nachtwacht.

Claeys en Huyse vinden dat de Vlaamse regering nog voor de verkiezingen een vacature kan uitschrijven voor een klimaatintendant naar Antwerps voorbeeld. Intendant Alexander D’Hooghe slaagde er daar in om actiegroepen en politiek te verzoenen rond een oplossing voor het Oosterweeldossier. Als de vacature er snel komt, kan de volgende Vlaamse regering al in september een intendant aanstellen, zegt Claeys.

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten wees het voorstel niet af. ‘Dat moeten we bekijken, het is een goed voorstel. Het is belangrijk dat we iedereen meekrijgen’, zei ze in De Zevende Dag. In hetzelfde programma toonde Vlaams parlementslid Bruno Tobback (SP.A), tussen 2004 en 2007 zelf nog bevoegd als minister, zich minder enthousiast. Over de richting die het uit moet is er volgens hem niet al te veel discussie. ‘Wat we nodig hebben is een regering die knopen doorhakt.’

In Wakker op Zondag, het zondagochtendprogramma van de regionale zender ATV, zat federaal vicepremier Kris Peeters (CD&V) op dezelfde lijn. ‘Dan zullen de mensen zeggen: “Waarvoor dienen die ministers dan?” Ik ben er minder van overtuigd dat dat hier de oplossing kan zijn.’ Ook hij wijst erop dat de partijen politiek min of meer op één lijn zitten. ‘ De intendant van Oosterweel moest alle actiegroepen verzamelen daar een consensus mee zoeken. Hier gaat het politiek om één lijn.’

Eén-twee-drie stappenplan

Claeys vindt dat de afwijzende reacties getuigen van een ‘conservatieve kijk op wat politiek kan zijn’. In het voorstel van Claeys en Huyse is de aanstelling van een intendant pas stap één. In stap twee moeten experten, de administratie en burgers samenkomen in ‘werkbanken’. Door de burgers te betrekken moet een draagvlak verzekerd worden.

De derde stap volgt dan in april 2020, wanneer er een klimaatnota moet opgeleverd worden. ‘Daarin staan concrete maatregelen en doorgerekende projecten. Die moeten het mogelijk maken om internationaal afgesproken klimaatnormen te halen. De Vlaamse regering onderschrijft die normen en laat daarbij duidelijk zien dat zij gelooft in wat de politiek in Vlaanderen grondig zal veranderen. Eind 2020 volgt een tweede klimaatnota, eind augustus 2021 een derde. De intendant en zijn team blijven minstens twee jaar aan de slag.’