Politie moedigt privé-taallessen aan
Police, politie. In theorie tweetalig in Brussel. Foto: Photo News

Het zit niet snor met de tweetaligheid van de Brussels politie. Met cijfers van Binnenlandse Zaken in de hand, klaagt Kamerlid Barbara Pas (Vlaams Belang) aan dat vier op de tien Brusselse agenten geen Nederlands spreken. De politie organiseert sinds kort zelf lessen, maar moedigt haar mensen ook aan om privé-lessen te gaan volgen.

De cijfers van de tweetaligheid voor de Brusselse politie zijn laag en zitten bovendien in een dalende lijn. Uit nieuwe cijfers van Binnenlandse Zaken die dateren van 1 januari van dit jaar, blijkt dat 3.648 van de 6.288 politieagenten tweetalig zijn. Dat is 58 procent en dus een daling van 1 procent ten opzichte van vorig jaar. Ook toen was er al sprake van ‘een historisch dieptepunt’. Bijna alle agenten (98 procent) zijn het Frans machtig. Tweetaligheid is nochtans een wettelijke vereiste voor een agenten in Brussel die in contact komen met het publiek.

De politie blijft niet bij de pakken zitten, legt commissaris Olivier Slosse, de woordvoerder van de politiezone Brussel Hoofdstad - Elsene uit. 'We proberen onze mensen op verschilende manier naar die tweetaligheid te loodsen. Vooreerst is er een taalpremie voor agenten in een tweetalige zone die daadwerkelijk tweetalig zijn. Daar komen testen bij kijken, op Selor-niveau.' Een andere mogelijkheid loopt via privé-taalcursussen. 'We stimuleren agenten om privé lessen te gaan volgen. Een deel van hun inschrijvingsgeld wordt terugbetaald en voor de momenten dat ze les volgen, krijgen ze kredietdagen.'

Alleen lessen Nederlands

Een derde weg zijn de lessen die de politie sinds kort opnieuw zelf organiseert. 'In geen tijd waren die volzet. Er zijn 180 agenten die die taalopleiding volgen. Wij organiseren, maar de financiering gebeurt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat voorlopig alleen om lessen Nederlands voor Franstalige collega's. Het is daar dat de nood het hoogst is.'

Die lessen organiseren is geen evidentie in een dienst waarin in ploegen gewerkt wordt, zegt Slosse nog. Toch is het nodig. 'In principe moet elke agent die met het publiek in contact komt tweetalig zijn, maar de realiteit is op dit moment nu eenmaal wat ze is. We proberen de diensten zo te organiseren dat er altijd een agent in de ploeg aanwezig is die Nederlands spreekt.' 

Tweetalige opleiding nodig

Vlaams Belang-parlementslid Barbara Pas, die de cijfers opvroeg bij Binnenlandse Zaken, uit haar ongenoegen in De Zondag. ‘De tweetaligheid is onder de regering-Michel gezakt tot een absoluut dieptepunt en dat is des te merkwaardiger omdat N-VA’er Jan Jambon bevoegd was voor Binnenlandse Zaken. Van de 140 agenten die vorig jaar aangeworven werden, waren er amper 18 tweetalig.’ 

Pas roept dan ook op om maximaal in te zetten op tweetaligheid van de rekruten, en dit integraal deel laten uitmalen van het opleidingspakket. De opleidingen van de agenten zijn op dit moment ook niet tweetalig, dit wordt overgelaten aan de zones zelf. Tweetalig zijn is geen vereiste om bij de Brusselse politie als nieuwe rekruut aan de slag te gaan. Het wordt in Brussel wel als een belangrijke troef gezien en de nieuwkomers moeten zich ook engageren om zo snel mogelijk de andere landstaal onder de knie te krijgen. En voor wie in contact komt met de burgers is het dus verplicht.

Jambon stelt de claims van Pas via Twitter wat bij. Dit is een bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk gewest, zegt hij. ‘Ik heb meermaals mijn beklag gedaan bij MP (minister-president, nvdr.) Vervoort, maar hij erkent het probleem niet. Het zijn de Vlaamse meerderheidspartijen in Brussel die hier aan de kar moeten duwen.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig