Hoeveel belasting moeten werklozen betalen op hun groepsverzekering?
Foto: Photo News
Ik ben op 63-jarige leeftijd ontslagen. Mijn verbrekingsvergoeding loopt tot ik met pensioen kan. Wordt dit als ‘effectief actief’ beschouwd zodat ik minder belasting moet betalen op mijn groepsverzekering? En hoe zit dat als ik in afwachting nog zelfstandige wordt in bijberoep?

Of u zelfstandige wordt in bijberoep doet niets ter zake. Wat wel belangrijk is dat u ‘effectief actief’ blijft tot 65 jaar en dat uw groepsverzekering ten vroegste op die leeftijd wordt uitbetaald ...