Cassatie verwerpt beroep Jeroen Piqueur tegen celstraf
Foto: fvv

Het cassatieberoep van de voormalige Optima-topman Jeroen Piqueur, die van het Gentse hof van beroep vier maanden effectieve celstraf kreeg voor grootschalige fiscale fraude, is verworpen.

Piqueur had ‘de strategische optie gekozen om persoonlijke fondsen te gebruiken ten behoeve van Optima Bank, maar had ook ervoor kunnen kiezen voorrang te geven aan het regulariseren van zijn persoonlijke fiscale toestand’, stelt het Hof van Cassatie. Dat werd dinsdag al uitgesproken, maar het nieuws raakte vrijdag pas bekend.

Piqueur moet niet naar de gevangenis omdat gevangenisstraffen van minder dan zes maanden in ons land niet worden uitgevoerd.

Jeroen Piqueur werd vervolgd voor feiten tussen augustus 2007 en oktober 2013, voorafgaand aan het faillissement van de Optima Bank. Het gaat onder meer om niet-aangifte aan de inkomstenbelasting van roerende inkomsten op Luxemburgse en Monegaskische rekeningen. Die stonden op naam van offshorestructuren, terwijl Piqueur er de begunstigde van was. Voor de inkomstenjaren 2006 tot en met 2012 ging het volgens de speurders over 1,5 miljoen euro aan roerende inkomsten.

Piqueur kreeg van het hof van beroep vier maanden effectieve celstraf, 1,5 miljoen euro geldboete en 2,3 miljoen euro verbeurdverklaring opgelegd. Hij tekende cassatieberoep aan, maar is nu definitief veroordeeld. Zijn advocaat Hans Rieder bevestigt het arrest van Cassatie, maar hij geeft geen commentaar. Jeroen Piqueur zelf is vrij onder voorwaarden in het onderzoek naar de Optima Bank en mag in het kader daarvan nog altijd niet met de pers praten. Piqueur moet niet naar de gevangenis. Gevangenisstraffen van minder dan 6 maanden worden in ons land niet uitgevoerd.