Open VLD en N-VA lijnrecht tegenover CD&V en MR over brugpensioen
Egbert Lachaert (Open VLD) in de Kamer: ‘Men gaat opnieuw 58-jarigen naar de exit sturen.’ Foto: Photo News

Regeringspartij Open VLD en ex-coalitiepartner N-VA blijven zich verzetten tegen de versoepeling rond het brugpensioen die de sociale partners in het loonakkoord hebben afgesproken. CD&V en MR willen dat het akkoord integraal wordt uitgevoerd, bleek donderdag in de Kamer. Premier Charles Michel zei dat de bal ook bij de sociale partners zelf ligt.

In de arbeidsdeal – of jobsdeal – sprak de regering vorige zomer af om SWT, het vroegere brugpensioen, bij herstructurering te verstrengen. Vanaf dit jaar zou dat maar vanaf 59 jaar kunnen, volgend jaar maar op 60.

Vakbonden en werkgevers spraken in hun loonakkoord af om die verstrenging met een jaar op te schuiven. Open VLD is hier niet over te spreken en eist dat de politieke afspraken die in de arbeidsdeal over SWT zijn gemaakt overeind blijven. ‘Men gaat opnieuw 58-jarigen naar de exit sturen. Ik vraag dat de afspraken worden nagekomen’, zei Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert. Hij kreeg applaus vanop de N-VA-banken. N-VA-fractieleider Peter De Roover riep premier Michel op om ‘als hoeder van de Zweedse erfenis’ alsnog de koninklijke besluiten met de in de arbeidsdeal afgesproken verstrenging te laten publiceren.

MR en CD&V willen dat het loonakkoord integraal wordt uitgevoerd. ‘Dit akkoord bij voorbaat afschieten, is het vuur opstoken, aansturen op chaos, op nieuwe stakingen en sociale onrust’, zei CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer. ‘De lichte aanpassingen zijn voor ons aanvaardbaar’, zei MR-fractieleider David Clarinval.

Michel: ‘Ik roep op tot realiteitszin’

Premier Charles Michel zei dat het akkoord nog moet worden goedgekeurd door de achterban van de vakbonden. Bij groen licht ligt de bal voor de uitvoering van het akkoord niet alleen bij het parlement en de regering, maar ook bij de sociale partners. Die moeten immers binnen de Nationale Arbeidsraad cao’s afsluiten, waarin het akkoord over SWT zal worden vastgelegd. ‘Ik roep op tot realiteitszin’, zei de premier.

Bij de oppositie krijgt het loonakkoord steun van Ecolo/Groen, CDH en DéFI. ‘Er is een parlementaire meerderheid, we leven niet in een N-VA-dictatuur. Wij willen een coalitie van de sociale vrede op de been brengen’, zei Groen-Kamerlid Kristof Calvo.

Van de socialistische fracties kwam niemand tussen.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in