Europa vreest dat politieke situatie België hervormingen afremt
Ons land blijft kampen met onder meer gebrekkige infrastructuur voor de transportsector Foto: Photo News

De Europese Commissie vreest dat de politieke situatie, met een federale regering in lopende zaken, een rem zal zetten op een aantal hervormingen die België dringend zou moeten doorvoeren op domeinen als energie, transport en openbare financiën.

Dat stelt de Europese Commissie woensdag in haar jaarlijkse sociaaleconomische analyse van ons land.

In het rapport stelt de Commissie vast dat de recente hervormingen de economie en werkgelegenheid in België hebben ondersteund. De Belgische economie groeit ‘gematigd maar constant’, maar weliswaar minder sterk dan in de jaren voor de financiële crisis.

Om zijn economisch groeipotentieel te versterken, meent de Commissie, zou België meer moeten investeren en de productiviteit moeten verbeteren. Ons land blijft ook kampen met een aantal specifieke uitdagingen, zoals de infrastructuur in de energie- en transportsector, de duurzaamheid van de openbare financiën en de lage arbeidsmarktparticipatie.

‘De huidige politieke situatie, met een regering in lopende zaken op federaal niveau, dreigt deze hervormingen te vertragen’, zo vreest de Commissie.