2.500 banen bedreigd bij BNP Paribas Fortis
Foto: BELGA

BNP Paribas Fortis wil de komende drie jaar de tewerkstelling verminderen met 2.500 mensen. Bovenop de natuurlijke afvloeiingen werd gedreigd met wel duizend naakte ontslagen. In een poging die te voorkomen, heeft de socialistische vakbond BBTK ermee ingestemd twee nieuwe cao’s dan toch te ondertekenen. ‘Het was kiezen tussen de pest en de cholera.’

BNP Paribas Fortis wil fors het mes zetten in zijn personeelsbestand. Ceo Max Jadot deelde maandag aan de vakbonden mee dat het de bedoeling is om de tewerkstelling binnen de bankgroep de komende drie jaar aanzienlijk te verminderen.

Concreet zou Jadot hebben aangekondigd dat naast het personeel dat op basis van natuurlijke afvloeiingen kan vertrekken, ook nog ‘voor zo’n duizend personen een oplossing moet worden gevonden’. Werd die oplossing niet gevonden, dan dreigden naakte ontslagen.

Volgens een bron binnen de bank zouden tegen 2021 in totaal 2.500 banen geschrapt worden, al staat dat cijfer nog niet vast. De vakbonden reageren verbaasd op dat cijfer, omdat het maandag niet meegedeeld is.

De directie van BNP Paribas Fortis onderhandelt momenteel met de vakbonden over twee nieuwe cao’s die bij de bank in de maak zijn. Een gaat over de ‘actualisering van de arbeidsorganisatie’, een tweede over de tewerkstellingsgarantie.

De 'actualisering van de arbeidsorganisatie' bepaalt dat het personeel een uur per week langer moeten werken, en dat zonder loonsverhoging. Daarom waren de vakbonden er sterk tegen gekant.

ACVLB blijft tegen

Maar door die te koppelen aan een cao die de voorwaarden voor vrijwillige vertrekkers regelt, heeft de directie de arbeidsduurverlenging er nu toch door gekregen. Het personeel zal dus elke dag 12 minuten langer moeten werken.

De christelijke vakbond ACV ging op 15 februari al overstag. Ook de socialistische bond gaf vandaag haar principiële goedkeuring. Opmerkelijk is dat de socialistische vakbondsverantwoordelijken bij de bank moesten inbinden op vraag van de federale secretarissen. De liberale vakbond, ACLVB, blijft zich principieel verzetten.

Dat betekent dat beide cao's nu uitgewerkt worden. ‘Het was kiezen tussen de pest en de cholera. Meer werken of duizend naakte ontslagen’, legt federaal secretaris bij het ABVV Pia Desmet uit. ‘Een vrije keuze hadden we niet echt.’