Open VLD mildert toon over brugpensioen
Maggie De Block. Foto: BELGA

Open VLD lijkt niet van plan om het loonakkoord tegen te houden voor de brugpensioenregeling. ‘We zijn het niet eens met SWT, maar dat betekent niet dat we niet zien dat er heel veel positieve dingen in zitten’, reageerde minister Maggie De Block.

Vakbonden en werkgevers willen het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT of brugpensioen) dit jaar nog mogelijk maken voor werknemers van 58 jaar in bedrijven in moeilijkheden en in herstructurering. ‘No pasarán voor Open VLD’, reageerde Open Vld-Kamerlid Vincent Van Quickenborne op Twitter, en ook partijgenoot Egbert Lachaert noemde de regeling mogelijk ‘een nekschot voor de arbeidsdeal’.

Na overleg met de sociale partners in de ambtswoning van de premier klonk een ander geluid bij zijn partijgenote De Block. ‘Het is een globaal akkoord. Voor SWT gaat men in een paar gevallen van 1 januari naar 30 december (en dus de leeftijdsstijging een jaartje uitstellen, red.). We moeten alles in zijn proportionaliteit bekijken.’ Op basis van cijfers van vorig jaar stellen De Block en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) dat de versoepeling maar betrekking zou hebben op een 200-tal mensen.

De Block vindt het vooral positief dat er een sociaal akkoord is. ‘Het is nu aan de vakbonden om naar hun achterban terug te koppelen’, stelde ze. Dat zal een maand duren. ‘Die tijd gaan we benutten om te kijken welke kb’s we moeten schrijven, vooral ook rekening houdend met het feit dat het parlement niet zo lang meer werkt. We moeten dat nu uitklaren.’

Leemans: ‘Mensen zeggen buiten wat ze binnen niet zeggen’

Afgaande op die verklaring, lijkt Open VLD het akkoord dus niet te zullen afblokken. ‘We zijn het niet eens met SWT, maar dat betekent niet dat we niet zien dat er heel veel positieve dingen in zitten’, stelt De Block. ‘Ik heb een welvaartsenveloppe te verdelen van 700 miljoen. Dat is belangrijk voor armoedebestrijding. Ik bekijk alles en maak daar een afweging van.’

Volgens ACV-voorzitter Marc Leemans had niemand rond de tafel kritiek op de afspraken over het brugpensioen. ‘We hebben alle elementen uit het interprofessioneel akkoord overlopen. Iedereen was positief en constructief en blij met het akkoord.’ Leemans verwacht geen tegenstand vanuit de regering, ook niet van Open VLD. ‘Mensen zeggen soms buiten wat ze binnen niet zeggen.’